C23 helpt gebruikers en eigenaren bij het in conditie brengen én houden van onroerend goed. Wij bieden opdrachtgevers één aanspreekpunt voor duurzame beheer(s)vraagstukken. Wij geven inzicht in kosten, zowel op korte als op lange termijn en ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland energielabel C hebben. Kantoren die geen label hebben of een label slechter dan C, verliezen hun kantoorfunctie en mogen zodanig niet worden gebruikt. Dit is bij de wet geregeld.

De overheid streeft naar energiezuinige kantoren en woningen (label A) in 2030 en energieneutrale kantoren en woningen in 2050. Het is verstandig om je hier op voor te bereiden. Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Wij willen je graag inzicht geven welke maatregelen je kan nemen om dit niveau te bereiken.

Website