C23

Wat is jouw conditie?

Wij gaan niet voor de sprint, maar voor het beste eindresultaat. Ons doel is bedrijven en instellingen samen met ons partnernetwerk te ondersteunen bij het definiëren en het behalen van hun duurzame doelen. In 2023 moeten bedrijven minimaal voldoen aan energielabel C. Onze stichting is hét aanspreekpunt voor gebouweigenaren en -beheerders met hun vragen over duurzame maatregelen.

We bieden inzicht in de te behalen CO – besparingen en maken een vertaalslag naar maatregelen en kosten inclusief uitvoering.Tijdens ieder project besteden wij speciaal aandacht aan het vergroten van draagvlak, door het opstellen van een marketing- en communicatieplan.

C23 benadert verduurzamen als een traject en niet als één project. Zo’n traject wordt in meerdere overzichtelijke projecten opgedeeld, waarbij de CO -reductie per project inzichtelijk is. Het tempo van de uitvoering is volledig afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en de ambitie van de klant.

C23 benadert verduurzamen als een traject en niet als één project.

 

REAL ESTATE   CONSULTANCY   SUSTAINABILITY   ENERGY