YES! Onze nieuwe merkbelofte (en website) is live!

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Heeft jouw kantoor al het benodigde energielabel C?

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Happy New Year!

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Blog: op weg naar een servicemodel?

Als ik naar installateurs luister – en ik heb u al eens eerder gemeld dat ik dit intensief doe – dan hoor ik de laatste tijd opvallend veel zorgen: over corona, over de gevolgen van de stikstofcrisis, over de arbeidsmarkt, over de verduurzaming, etc. Gelukkig zijn er ook enkelen die kansen zien; voor nu, en voor straks. Zoals bijvoorbeeld de installateur 3.0, die haar klanten een service-model presenteert!

Overleven

De meeste installateurs zijn vandaag-de-dag vooral bezig met hoe overleven we corona: hoe houd ik mijn medewerkers gezond, hoe zorg ik voor veilige werkomstandigheden en hoe houd ik mijn orderportefeuille gevuld? Toch is het verstandig naast deze urgente kwesties ook een blik op de nabije toekomst te werpen: waar gaat de markt naartoe, welke rol speelt de installateur straks nog en welke stappen kan hij nu mogelijk al zetten? Dat bestaande werkwijzen en onderlinge verhoudingen in de sector gaan veranderen, staat als een paal boven water. Het traditionele denken met een keten waarin elke schakel een eigen verdienmodel heeft, is achterhaald. De vraag is alleen nog: welke keten(s) verdwijnt er?

Data en communicatie

Installateurs die voor vastgoedeigenaren niet alleen technische installaties realiseren, maar ze ook beheren, doen er dit verband goed aan te investeren in informatie en communicatie. Hun klanten hebben bovenal interesse in de actuele waarde van hun gebouw(en): zij willen die waarde graag vermeerderen. En aangezien deze waarde voor een belangrijk deel bepaald wordt door bijvoorbeeld de huidige prestaties en slijtage van de installaties, zouden installateurs hen deze informatie moeten kunnen geven. Er wordt echter tot op heden onvoldoende ge√Įnvesteerd in adequate software en/of in duidelijke communicatie. In plaats van real-time inzicht te presenteren, overleggen installateurs vaak achterhaalde en uiterst incomplete meerjarenplanningen. En komen ze met een verdienmodel waar te veel partijen geld uit moeten halen.

Servicemodel

De opportuniteit zit juist in het verzamelen en ontsluiten van relevante data van de assets van een gebouw. Met de keuze van het juiste online platform is dit ‚Äėa piece of a cake‚Äô. Lastiger is hoe je vervolgens deze cijfers en getallen benut om voor je klant de juiste strategische keuzes te maken. Uitgaande van de gedachte dat een vastgoedeigenaar vooral ontzorging van een installateur verwacht – in combinatie vanzelfsprekend met 24/7 prestaties en een scherpe prijs – lijkt de introductie van een ‚Äėexclusief servicemodel‚Äô voor hem een goed idee. Op basis van zo‚Äôn afspraak waarbij het niet gaat om een passieve inspanningsverplichting, maar om een actieve serviceverplichting, overlegt de installateur niet alleen actuele data op een presenteerplaatje, maar weet hij deze ook te vertalen in concrete (preventieve) activiteiten, die hij zelf uitvoert of onder zijn vlag laat uitvoeren. Op deze wijze vallen er niet alleen diverse schakels uit, maar positioneert de installateur zich ook als d√© belangrijkste partner van vastgoedeigenaren. En daar word je blij van. Zelfs in coronatijd.

Bron: Installatie Totaal

Laat jij ons weten wat je van deze blog vond?

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Vraagje. Hoe heb jij het liefst contact in deze dagen?

Communicatie is een niet te missen key tot succes

Of het nu gaat om kwaliteit van werk, synergie tussen collega’s en relaties of gewoon even in ‘contact’ staan met elkaar.¬†Onze Adviseurs en Inspecteurs helpen je graag verder.. Laat ons weten hoe jij dit het liefste aanpakt. Vinden wij belangrijk.¬†

Natuurlijk blijven vragen altijd bestaan

Ga ze niet uit de weg en blijf met elkaar in gesprek. Zo ook voor al je vragen rondom een gebouw, hoe gaan we het beste om met minder bezetting? Hoe borgen we dat het binnenklimaat veilig is en ‘blijft’ voor aanwezigen. Effici√ęnt omgaan met je gebouw en hoe borg ik dat? En nog veel meer.. Vraag het ons.

Vooruit blijven denken

Is jouw organisatie of ben jij zelf nog niet digitaal ingericht? Dan doe je jezelf eigenlijk te kort.. Voor ons is digitaal communiceren via ons vastgoed platform Humble al langer de manier en ook de flow om met onze klanten in contact te staan. Alles op 1 plek online. Zo houden we korte maar toch persoonlijke lijnen, zowel projectmatig als toekomstgericht. Want ontwikkelen & borgen van vastgoeddata, inspelen op klantwensen, tendensen en wettelijke eisen gaat natuurlijk altijd door. Daarbij is ons vastgoed platform Humble je oplossing, je bent online altijd up to date omtrent gebouw versus gebruiker(s) en toekomst. Dat werkt twee kanten uit, fijn voor de klant en fijn voor ons. Hoe ervaar jij dit? Ben jij al toe aan online? 

Communiceer jij liever via Video, Telefonisch of toch via onze Chat? Laat het ons hier weten.

‘Let’s Keep Building Together’!¬† Tot snel…

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Werk aan de winkel! Het is nu of ‘te laat’…

Collega Nerma praat jou hierover bij: per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Zonder dit certificaat mag het niet verhuurd of verkocht worden. Van de 64.000 kantoren in Nederland, voldoet op dit moment slechts 34% aan deze verplichting. Meer dan 42.000 kantoren, oftewel 40 miljoen m2 nog niet! Kortom, er is werk aan de winkel! 

Misschien heb jij het voorbij zien komen, vorige maand publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze cijfers. De laatste keer dat zij dit hiervoor deed was een half jaar terug; toen had volgens hen 32% van alle kantoren een label c of beter. Dat is slechts 2% minder dan nu! Deze uiterst geringe stijging wijdt het RVO deels aan corona, aan het feit dat het bedrijfsleven op dit moment andere prioriteiten heeft. Maar als in 2023 alle label C-plichtige kantoren een groen label moeten hebben, dan moet het tempo de komende maanden fors omhoog. De tijd begint namelijk om meerdere redenen te dringen.  

Beperkt aanbod 

Zo is langer uitstel weinig verstandig omdat bijvoorbeeld het aantal EPA-gecertificeerde adviseurs redelijk beperkt is. En aangezien deze nodig zijn voor de afgifte van een energielabel, loop je als gebouweigenaar over een of twee jaar de kans straks achteraan te sluiten in de lange rij van wachtenden. Met alle nadelige gevolgen van dien, want als je dan ook nog eens maatregelen moet treffen voor het energielabel C, vis jij bij de uitvoering hiervan Рals je een aannemer of installateur wilt inschakelen Рom dezelfde reden wederom achter het net. En de wetgever is heel duidelijk: 1 januari 2023 is en blijft het! Op tijd handelen geeft rust. 

Terugverdientijd   

Een andere reden om nu in actie te komen is¬†‚Äėinvesteren versus terugverdienen‚Äô.¬†Verduurzamen loont: tot deze conclusie komt ook de Universiteit van Maastricht in een recent onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met ING Real¬†Estate. Volgens hen zijn energiezuinige kantoorpanden 9% meer waard en genereren ze zo‚Äôn 10% hogere huuropbrengst. Tegelijkertijd zegt het onderzoek dat¬†investeringen in een kantoor met label C gemiddeld na vier jaar zijn terugverdiend. Als jij dus besluit dit jaar nog maatregelen te treffen, dan houd je er al in 2025 geld aan over. Wachten en uitstellen is dus ook bedrijfseconomisch niet slim!¬†

Huurders 

Tot slot is er nog een derde reden. En dat zijn de huurders. Zij hebben de kantoren nu Рmaar straks door corona waarschijnlijk nog meer Рvoor het uitkiezen. Daarbij is hun vizier meer dan ooit gericht op comfort en prestaties. Zij zoeken een duurzaam kantoor dat energiezuinig is en waar het prettig Рen veilig Рis om in te werken en te verblijven. Minder dan dat is helaas snel te kaderen tot leegstand.  

Actie    

Wachten op de fatale datum van 1 januari 2023 is dus weinig verstandig. Slimmer is nu in actie te komen, een gecertificeerde adviseur te zoeken en in kaart te krijgen wat er nodig is om straks een aantrekkelijk kantoor aan te kunnen bieden. Wacht dus niet maar maak gebruik van de expertise die wij hierin in huis hebben. Tot snel? Ik help je hier alvast op weg.

Nerma Kadric

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Laten we scholen zwemmen?

Alle scholen in Nederland hebben v√≥√≥r 1 oktober¬†moeten aangeven of hun¬†ventilatiesysteem in hun¬†schoolgebouw¬†‚Äėcoronaproof‚Äô is.¬†Of ze¬†dit¬†allemaal¬†hebben gedaan, weet ik¬†niet. Als ik dit schrijf is het eind september. Maar als ik mijn oor¬†in de afgelopen¬†weken¬†goed te luister¬†heb gelegd, betwijfel ik¬†dat.¬†Niet omdat scholen¬†niet willen, maar omdat¬†wij ze als sector¬†onvoldoende¬†helpen. We laten¬†scholen zwemmen.¬†¬†

Om leerlingen¬†en¬†leraren¬†een veilige werkomgeving te bieden besloot het¬†ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) medio augustus alle¬†scholen in Nederland¬†te¬†verplichten¬†om¬†v√≥√≥r 1 oktober¬†een check te doen naar het¬†ventilatiesysteem¬†op school, of deze wel voldoet¬†aan¬†de juiste eisen.¬†Daarbij gaat het om de ventilatie-eisen van het¬†Bouwbesluit voor bestaande bouw (2012). ‚ÄėAls een ventilatiesysteem¬†op school¬†niet aan deze¬†eisen voldoet, moet het¬†bestuur¬†contact opnemen met de lokale GGD, die adviseert om de ventilatie toch op orde te krijgen,‚Äô aldus OCW.¬†¬†

Roep om hulp 

In de afgelopen weken heb ik veel contact gehad met scholen¬†over dit onderwerp. Wat mij opviel was hun gezamenlijke roep om hulp. Schoolbestuurders zien een veilige¬†school als¬†een¬†absolute ‚Äėmust‚Äô, maar ze voelen zich door deze maatregelen¬†ook¬†weer geconfronteerd met extra taken,¬†inspanningen¬†en mogelijk weer extra investeringen. Daarbij is onderwijs hun corebusiness, niet het checken van het ventilatiesysteem, laat staan het maken van een plan dat ervoor zorgt¬†dat¬†het gebouw wel voldoet¬†aan de eisen.¬†Dat is ons terrein. En dus onze taak, vind ik.¬†¬†

Overheid?  

Ik zeg dit ook omdat de overheid in dit verband weinig perspectief biedt. Zij verwijzen bestuurders die informatie willen over ventilatie op school, door naar een website: www.weeropschool.nl. Voor concrete maatregelen is er het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). De leden van dit team Рwaaronder Techniek Nederland Рstellen technische kennis en expertise ter beschikking. In de praktijk blijft het helaas daarbij.  

Centrale aanpak 

Wat nodig was – en nog steeds is – is een centrale aanpak. Een eenvoudige oplossing die integraal op elke school wordt toegepast. En waarbij de installatiesector – als specialist – de regie voert. Dus ook voor de uitvoering verantwoordelijk is. Handige bijvangst:¬†op deze manier brengen we meteen alle installaties van scholen in kaart en zetten we voor de nabije toekomst cruciale stappen op weg naar¬†effici√ęnte¬†en duurzame onderwijsinstituten¬†in Nederland. Maar misschien nog wel het meest relevant in¬†zo‚Äôn¬†aanpak is de rolverdeling: niet de overheid¬†of¬†de GGD¬†is de initiator, maar de sector¬†zelf. Omdat het ons terrein is, onze taak.¬†¬†

Gerard Lokhorst

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

De vraag achter de vraag…

Wij – technische ondernemers – houden van techniek. Het is onze lust en ons leven. We weten er alles van, praten er graag over en staan te popelen om het uit te voeren. Helaas verliezen we in ons enthousiasme de klant wel eens uit het oog. Of beter gezegd: de klantvraag. We denken aan een woord genoeg te hebben en vertalen dit woord in een technisch product. Terwijl .. de ‚Äėvraag achter de vraag‚Äô om een transparant antwoord vroeg.

‚ÄúWeten jullie wat de klant wil?‚ÄĚ, vraag ik mijn medewerkers regelmatig. Meestal krijg ik dan als reactie ‚Äúeen NEN-inspectie‚ÄĚ of ‚Äúeen conditiemeting‚ÄĚ. Als ik dan vervolgens doorvraag waarom dit bedrijf een conditiemeting wil, hapert het gesprek nog wel eens. De ‚Äė why‚Äô-vraag is en blijft lastig voor ons techneuten. Daardoor lijkt het erop dat wij klanten zien als een noodzakelijk middel om onze hobby te realiseren, in plaats van hen te ervaren als waardevolle relaties die ervoor zorgen dat er brood op de plank is. Niet de klant staat dus centraal, maar onze kennis en expertise. Het resultaat? Een ingewikkeld product waar de klant weinig of niets van snapt en mee heeft.

Luisteren en vragen stellen

Inmiddels pakken wij dit anders aan. We laten onze techneuten nu thuis en voeren met consultants het eerste, ori√ęnterende gesprek. Wat zij uitsluitend doen is luisteren en vragen stellen. Wat zij absoluut niet doen, zijn conclusies trekken en voorbarige adviezen geven. Het gevolg? Nu hoor ik heldere antwoorden als: ‚ÄúVoor hen is uitval van installaties geen optie‚ÄĚ of ‚ÄúZe willen continu inzicht in de status van hun wettelijke verplichtingen‚ÄĚ.

Durf!

Met dit soort klantbehoeften kun je als adviseur of installateur aan de slag. En kun je iets maken waarvan je zeker weet dat dit tegemoetkomt aan de echte klantvraag: de vraag achter de vraag. Zorg er dan wel voor dat je dit ook durft te maken. Ook – of misschien zelfs wel juist – als deze installatie simpeler en goedkoper is. Te vaak maak ik het mee dat bedrijven uiteindelijk een ingewikkelde – en vaak peperdure – installatie krijgen, die veel meer kan – en kost – dan ze aanvankelijk hadden gewild. Waarom?

Tesla

Ik vind Tesla in meerdere opzichten een geslaagd voorbeeld, ook in het herkennen van de echte klantvraag. Steeds meer automobilisten willen van benzine naar elektrisch, maar dan niet in zo’n suffige auto. Zij willen eigentijds en onderscheidend autorijden, ook op het gebied van comfort, prestaties en innovatie. Daarom bouwt Tesla geen ingewikkelde, saaie auto’s, maar modellen die opvallen, luxueus en toegankelijk zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat je gedurende de levensduur van deze auto’s nauwelijks onderhoud hebt, wel zo gemakkelijk en goedkoop. Het gevolg? We kopen inmiddels massaal een Tesla.

Gerard Lokhorst

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Top 5 partner of choice Challengers ‘Smart Buildings’

HumbleBuildings in de top 5 van Challengers voor het realiseren van ‘Smart Buildings’. Met dank aan Facto voor het selecteren. Hier doen we het voor!

Het thema ‘Smart Buildings’
Facto is h√©t platform rondom facility management. De transitie maken van een ‘gewoon gebouw’ naar een Smart Building is niet zomaar gemaakt. Daarom deed Facto onderzoek naar de top 10 en daar tegenover de top 5 van Challengers van deskundige bedrijven om in te schakelen voor het realiseren van zo’n ‘Smart Building’. Zie hier!

Momenten om te realiseren dat we soms erg hard vliegen. Maar ook stil staan om weer bij de basis terug te komen is nodig.¬†Met dank aan Facto voor het cre√ęren van zo’n moment. We blijven doorontwikkelen en innoveren samen met onze klanten.¬†Wil jij ook meer weten over onze IT technologie oplossingen en software? Contact

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Engineer W

Ben jij een engineer W? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn een ambitieuze en succesvolle organisatie die gespecialiseerd is in het inzichtelijk maken van de status van vastgoed. Met grote passie voor ons vak en jarenlange ervaring heeft HumbleBuildings een zeer stevige positie in de markt veroverd. In de afgelopen jaren hebben wij vele successen mogen vieren, maar onze ambities gaan veel verder dan onze behaalde hoogtepunten. Om de kwaliteit te blijven waarborgen, zoeken wij een gedreven en enthousiaste ontwerper/ engineer binnen ons team!
Wat ga je doen?

Als Engineer W Houdt jij je graag bezig met het ontwerpen van gebouw gebonden werktuigbouwkundige installaties, het berekenen van werktuigbouwkundige vraagstukken en het adviseren van opdrachtgevers en projectleiders over duurzame en innovatieve W-installaties. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het berekenen, analyseren, keuren en toetsen van alle vraagstukken van het ontwerp. Waarbij je rekening houdt met de elektrotechnische- en bouwkundige kant van het project en de wensen van de opdrachtgever. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die ook beschikt over kennis in regeltechniek en gebouwbeheersystemen. 

Wie ben jij?
 • Je hebt een afgeronde HTS-W opleiding;¬†
 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;¬†
 • Je hebt een passie voor techniek;¬†
 • Je bent analytisch sterk, werkt nauwkeurig en je hebt oog voor detail;¬†
 • Onze voorkeur gaat uit naar iemand met minimaal 3 jaar relevante werkervaring;¬†
 • Je hebt passie voor je vak en je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel;¬†
 • Je werkt graag in teamverband;¬†
 • Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal;¬†
 • Je bent woonachtig in de buurt van Deventer of je ben bereidt hier naar toe te reizen.¬†
Wat bieden wij?
 • Een fijne werkomgeving in ons mooie kantoor in Deventer;
 • Een fulltime functie;
 • Kennis vergroten door het volgen van gerichte opleidingen en cursussen wordt door HumbleBuildings gestimuleerd;
 • Flexibele werklocatie: werken bij de klant, thuis of op een van onze kantoren;
 • Een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden;
 • Een open en gezellige sfeer binnen een laagdrempelige organisatie, waar een
Wie zijn wij

HumbleBuildings heeft ongeveer 120 medewerkers werkzaam op verschillende locaties (Utrecht, Bennekom en Deventer).We werken altijd vanuit betrokkenheid en persoonlijke aanpak. Wat we heel belangrijk vinden en in ieder aspect van ons bedrijf terugbrengen, is samenwerken. Als we iets doen, dan doen we dat goed. Ons team bestaat uit inspirerende en gedreven medewerkers. We noemen hen niet voor niets ondernemers!

Ben jij de engineer W die we zoeken?

Solliciteer via de sollicitatiebutton. We horen graag van je! Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com