Wat je niet altijd ziet, is soms het allerbelangrijkste

Onze mensen

We lachen, huilen, realiseren, bouwen bruggen naar wat we nog niet kennen.. En aan het einde van ieder jaar ‘dansen’ we zelfs samen.. Bedankt collega’s. #teamhumblebuildings #samenvierdenwefeest

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Het vervolg, in Curaçao

15 november was het zover. Het nieuwe HNO ziekenhuis is officieel in gebruik genomen!

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder sinds ons laatste interview met Martijn den Hertog. Tijd voor een update!

“De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Zo is het nieuwe ziekenhuis officieel geopend! Alle patiënten zijn middels een tijdelijke verbinding overgeplaatst naar het nieuwe ziekenhuis. Curaçao Medical Center (CMC) is één van de interventies waarmee Curaçao een verbeterslag wil realiseren in de lokale geïntegreerde zorg (met oog op regionale uitbereiding). Met de ultramoderne inrichting en het geweldige eindresultaat ben ik overtuigd dat ze deze verbeterslag daadwerkelijk gaan realiseren!”

De maanden vliegen voorbij
“Inmiddels zijn we drie maanden verder. De Vastgoed en Beheer afdeling begint steeds meer vorm te krijgen en dit proces is nog steeds in volle gang. We hebben met diverse leveranciers afspraken gemaakt en/of contracten afgesloten over het onderhoud van het gebouw om de storingsopvolging en de kwaliteit optimaal te borgen. Processen zijn belangrijke aspecten om een systeem tot een succes te maken. Daarom brengen we nu de processen in de praktijk. Zo is het voor iedereen helder hoe hiermee gewerkt kan worden. Voor de komende periode richten ons op het verder inrichten van de systemen en het optimaliseren van de processen gericht op het vastgoedbeheer. Kortom: ik ga een mooie periode tegemoet op het prachtige eiland”.

Extra rondje voor het goede doel

”Naast het werken is er nog genoeg tijd over voor ontspanning en leuke activiteiten. Eind november heb ik 10 km gelopen op het evenement van de KLM marathon. De warme temperaturen en het gebrek aan trainen maakte het niet makkelijk. Maar het was mijn geploeter zeker waard!
Daarnaast heb ik samen met mijn vriendin de organisatie Kids For Corals geholpen. Een organisatie met als doel: ons bewustzijn te vergroten over de onderwaterwereld op Curaçao en het bijbrengen van snorkeltechnieken voor kinderen. Hierbij volgen de kinderen van diverse lokale basisscholen een theorieles, drie praktijklessen en een praktijkexamen. Uiteraard wordt dit bij een voldoende bestempeld met een certificaat!”

Wordt vervolgd!

Klik hier voor meer informatie over het HNO project.

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Blog: Heb jij al een partner?

Samen sta je sterk. Of twee weten meer dan een. Of nog beter: veel handen maken licht werk. De spreekwoorden over samenwerking beloven altijd veel goeds. Toch doen we het in de praktijk maar weinig. Bang als we zijn dat onze samenwerkingspartner er met ons idee van doorgaat. Want misschien heeft hij wel een verborgen agenda… .

Er zijn boeken vol over geschreven en alle managementgoeroes vertellen het ons al jaren: samenwerking loont. Volgens velen is samenwerken zelfs het sleutelwoord van de toekomst. Ook – of misschien wel juist – in onze business. Want in de techniek draait het de komende jaren om schaalvergroting en innovatie en kun je nu eenmaal niet alles zelf ontwikkelen en realiseren. Bovendien leer je van elkaar als je samenwerkt en is ’t vaak inspirerender en gezelliger. En … je staat er niet alleen voor in tijden van nood.
Toch werken we in de installatiebranche maar mondjesmaat samen. Het heeft ongetwijfeld met onze traditionele werkopvatting te maken: eenmaal concurrent, altijd concurrent. Wel zo helder. En dat het gevolg hiervan is dat we alles zelf moeten doen – ook het wiel voor de zoveelste keer opnieuw uitvinden – het zij zo. Alles beter dan samenwerken met je concurrent!

Keuze van je partner

Een groot aantal installateurs leeft volgens deze overtuiging omdat ze vooral bang is dat die “concurrent” er met “hun” idee van doorgaat. Die kans is echter verwaarloosbaar. Al is het maar omdat je bij de keuze van een mogelijke samenwerkingspartner vanzelfsprekend niet kiest voor een look-a-like: je wilt niet samenwerken met een bedrijf met dezelfde specialismen, met dezelfde werkwijze en een die in dezelfde vijver vist. Dat doe je ook niet bij je levenspartner, dan zoek je naar additionele waarden: je partner moet wat toevoegen, bij voorkeur interesses en talenten die jij niet hebt, maar wel zou willen hebben!

In het zakenleven is het niet anders: zoek naar bedrijven met aanvullende kennis en kunde; vind organisaties die u een platform willen bieden waarop u kunt doorbouwen. Op deze manier gaat alles veel sneller en bereikt u veel eerder uw doel. Ten minste, dat is mijn ervaring. Al vanaf de start van mijn eerste bedrijf, zoek (en vind) ik constant additionele specialisten. Het enige traditionele in deze samenwerking is de manier waarop we vaak afspraken maken: we kijken elkaar diep in de ogen en geven een stevige handdruk. Waarom moeten we tegenwoordig alles uitwerken in dikke contracten en met juristen erbij? Is samenwerken zo ingewikkeld? Vertrouwen we elkaar zo weinig?

Misschien, want … als die “concurrent” er dan toch met jouw idee vandoor gaat, wat dan? Dan weet ik zeker dat de klant uiteindelijk toch voor jou kiest, voor de oorspronkelijke bedenker. Omdat hij jou gelooft en jou vertrouwt. En …omdat vreemdgaan voor de meeste van ons niet goed voelt. Ook daarin zijn we namelijk traditioneel.

Bron: Installatie Totaal

Laat jij ons weten wat je van deze blog vond?

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

In gesprek met Julian Loef

Heb jij het weleens geprobeerd? Het woord circulariteit in een paar woorden te beschrijven? Lastig he? We begrijpen heel goed dat dit een moeilijke vraag is. Officieel zijn er maar liefst 164 verschillende definities voor deze term.

Daarom hebben wij aan ‘onze’ expert op het gebied van circulariteit gevraagd hoe hij dit zou beschrijven. Julian Loef, Adviseur Circulair Vastgoed, bij Mandèl Circular Buildings (hierna: Mandèl) heeft zich de afgelopen jaren verdiept in circulariteit. Twee jaar geleden maakte HumbleBuildings kennis met Julian. Vol passie en enthousiasme startte hij zijn stage bij DuurzaamGebouw als Researcher Policy & Real Estate Management en vulde zijn tweede stageperiode in met een Masteronderzoek naar de projectontwikkeling van circulair vastgoed en in deeltijd als Adviseur Duurzaam en Circulair Vastgoed. Direct na zijn stageperiode is Julian bij Mandèl in dienst getreden.

Vertel eens wat meer over jezelf?

“Het afgelopen jaar heb ik mij vooral gefocust op hoe wij als organisatie meer met circulair bouwen kunnen doen. Circulair bouwen is essentieel voor de toekomst. Aangezien de energiebesparende maatregelen niet voldoende zijn om de CO2 uitstoot te reduceren en de doelstelling van de overheid te halen, is het van groot belang dat we hier met zijn allen meer aandacht aan besteden. De bouw- en vastgoedsector en de toeleveranciers produceren samen veel afval. Onze doelstellig is deze stroom zoveel als mogelijk te beperken. We zullen onze bouwmethoden onder de loep moeten nemen als we een toekomstbestendige leefomgeving willen creëren.”

Wat maakt Mandèl uniek?

We leveren diverse adviesdiensten. Hierbij richten we ons op onder andere op het minimaliseren van de milieu-impact van een gebouw. We maken onder andere gebruik van hernieuwbare grondstoffen en gaan op zoek naar zoveel mogelijk secundaire grondstoffen binnen de opgave. Zo richten we ons onder andere op de impact van de gebruikte hernieuwbare grondstoffen, en de hoeveelheid uitgestoten Co2. Van grondstof tot verwerking in een gebouw. Op basis van deze ingrediënten adviseren we onze opdrachtgevers hoe zij op een andere manier duurzamer kunnen bouwen.

Een andere belangrijke pijler in het reduceren van de milieu-impact heeft betrekking op de industrie. De leveranciers van vandaag hebben een enorme impact op de Co2-uitstoot van een gebouw. Zolang leveranciers hun assortiment niet uitbreiden met duurzamere producten, vertraagt dit de duurzaamheidstransitie en blijft de huidige vraag en aanbod onveranderd. Wat wij op dit moment doen is uniek. We monitoren de keten.”

Hoe versterken Mandèl en HumbleBuildings elkaar?

Vaak wordt Mandèl ingeschakeld bij de initiatieffase van een project. Net als bij onze andere diensten zoals vastgoedeconomie, contractvorming, procesbewaking en contractbeheer is de samenwerking met HumbleBuildings uniek. HumbleBuildings focust zich grotendeels op de installatietechniek, inspecties en energieprestaties. Gezamenlijk bieden we onze diensten integraal aan. Vanaf het ontwerp tot aan het einde van de levenscyclus van een object. Vaak kunnen we door monitoring vooraf vrijgekomen materiaal opnieuw inzetten in de keten.

Op dit moment houd ik mij bezig met een aantal projecten waarbij we gebouwen inspecteren en de restwaarde van de toegepaste materialen in kaart brengen. Op basis van deze ‘materialensurveys’ kunnen we de milieu impact van een gebouw kwantificeren en wellicht inzetten bij waardebepalingen van bestaand vastgoed. Onze ambitie is om de restwaarde van de materialen vast te stellen op basis van een inspectie en de milieuwaarde hier digitaal aan te koppelen. We willen andere partijen motiveren om materiaal te gaan hergebruiken. Zo maken we direct de link met HumbleBuildings.”

Welk project heeft het meeste indruk achtergelaten?

Goeie vraag! Vergeleken met onze projecten in het verleden varen we momenteel een nieuwe koers. Gezien de ontwikkelingen in de markt experimenteren we op dit moment veel en hebben we veel uiteenlopende opdrachten.

Maar als ik dan toch moet kiezen, kies ik voor het Bruggegebouw project, gestart in september 2019. Dit is een samenwerking tussen Re-Use materials en Mandèl. Met behulp van een 3D laserscanner, inclusief de mogelijkheid tot het maken van een pointcloud, maken we een scan en koppelen we de circulariteitsdata aan een 3D- of BIM model. Deze data kunnen we te allen tijde oproepen en is tegelijkertijd direct bruikbaar voor zowel maatschappelijke als economische doeleinden wanneer onze opdrachtgever dit wenst.

En om af te sluiten, wat betekent circulariteit voor jou in een paar woorden?

Voor mij betekent circulariteit drie dingen:

1: Het beschermen van de milieukwaliteit.

2: Het beschermen van de grondstofvoorraden.

3: Het beschermen van functionele waarden, oftewel het hoogwaardig hergebruiken van materialen.

Julian Loef

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

HumbleBuildings verwelkomt nieuwe CEO

Met ingang van 4 november aanstaande wordt Rick Jacobs onze CEO! Hij zal toetreden als partner en samen met Gerard Lokhorst zal Rick Jacobs de leiding van HumbleBuildings op zich nemen. 

Peter Wijntjes zal vanaf dat moment de directie verlaten en toetreden tot de Raad van Advies. De afgelopen 11 jaar hebben Gerard Lokhorst en Peter Wijntjes samen leiding gegeven aan de meeste bedrijven onder de HumbleBuildings paraplu. 

Gerard Lokhorst: “Ik ben dankbaar voor onze jarenlange hechte samenwerking en ik ben ontzettend trots op wat we hebben bereikt. Ondanks dat Peter geen onderdeel meer uitmaakt van de directie blijft hij nauw betrokken bij de organisatie en focust hij zich in de RvA op de verdere ontplooiing van HumbleBuildings. 

Met Rick Jacobs komt een bekend gezicht in de bouw- en vastgoedbranche, met 20 jaar senior-managementervaring in grote internationale bedrijven, aan het hoofd van een organisatie dat in volle ontwikkeling is. Vanwege Rick’s ervaring en goede kijk op het structureel laten groeien van een organisatie zien wij Rick als de ideale aanvulling van ons team.” 

Rick Jacobs werkte sinds 2016 als Regional Managing Director Benelux & France bij CBRE. In de afgelopen twee jaar is de samenwerking tussen CBRE en HumbleBuildings sterk gegroeid en versterkt. Zo ontstond er een goede relatie tussen de directie van HumbleBuildings en Rick Jacobs. Als nieuwe CEO van HumbleBuildings focust hij zich de komende periode op de verdergaande professionalisering van de organisatie. 

Voor de CBRE-tijd werkte Rick voor Compass Group, het grootste catering en services bedrijf ter wereld met aanwezigheid in 50 landen. Als onderdeel van de directie heeft hij in Amerika meegeholpen om Compass Group van iets kleins tot een bedrijf van 15 miljard in omzet, en meer dan 300,000 werknemers, te laten groeien. In die tijd woonde hij lang in New York City en Miami Beach.   

Rick Jacobs: “Ik kijk er heel erg naar uit om deze rol bij HumbleBuildings te vervullen. De visie is helder: HumbleBuildings is toe aan de volgende stap in haar propositie en groei. Samen met het enthousiaste team focus ik mij de komende periode op het realiseren hiervan!”  

Welkom Rick! 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Het Amvest Living & Care Fund kiest voor Humble!  

De kracht van samenwerken. Naast Mandèl Circular Buildings en DuurzaamGebouw is nu ook Humble onderdeel geworden van de intensieve samenwerking met het Amvest Living & Care Fund (AL&C Fund).

Van investeerders, locatiemanagers tot eigen medewerkers. Humble helpt alle stakeholders van het AL&C Fund bij het overzichtelijk aantonen of alle locaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die voor deze locatie(s) van toepassing zijn. 

Amvest is een grote partij (lees: eind 2018 circa 20.000 woningen; waarde > 5,3 miljard euro) en realiseert zorgwoningen in heel Nederland. Samen met zorgondernemers ontwikkelt Amvest vernieuwende zorgconcepten. Het AL&C Fund investeert in zorgwoningen voor ouderen in Nederland. Samen met zorgondernemers ontwikkelt Amvest vernieuwende zorgconcepten.  

Het AL&C Fund heeft een brede duurzaamheidstrategie. Ze realiseren energiezuinige zorggebouwen en maatschappelijke impact door het creëren van een fijne woonomgeving voor ouderen. Persoonlijke hoogwaardige zorg is hierbij het uitgangspunt. Het fonds is in 2018 aangemerkt als ‘Green Star’ met de hoogst haalbare 5 sterren in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).   

HumbleBuildings ondersteunt op een aantal niveaus. Van ondersteuning bij de ontwikkeling van de zorgwoningen door Mandèl Circular Buildings tot de periodieke NEN 2767 inspecties door DuurzaamGebouw. Sinds september is Humble aan deze samenwerkingspalet toegevoegd!  

De Technisch Manager van AL&C en het Humbleteam ondersteunt de locatiemanager van de zorgwoningen om alle bewijsstukken vast te leggen en te borgen. Er kan op ieder moment worden getoetst of de locatie voldoet aan de eisen. Niet alleen door de Amvest medewerkers, maar ook door de bevoegde uitvoerende overheidsdiensten, en uiteraard de locatiemanagers naar haar medewerkers en cliënten. Humble biedt iedere gebruiker de informatie die van toepassing is: van concrete actielijsten om af te handelen, tot dashboards om de huidige en toekomstige status te bekijken. Daarmee zijn alle betrokken stakeholders in control.  

We gaan een mooie toekomst tegemoet met AL&C waarin we bijdragen aan mooie duurzame woonomgeving voor ouderen. Precies de generatie die een steuntje in de rug verdiend 

 De kracht van samenwerken.

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Blog: Heeft u echt extra mensen nodig?

De schaarste op de arbeidsmarkt in onze sector is groot. Veel installateurs hebben als gevolg daarvan tientallen onvervulde vacatures. Maar in plaats van “moord en brand” te roepen of leaseauto’s in de strijd te werpen, is het verstandiger eens naar uw IT – dus binnen uw organisatie – te kijken. Daar ligt vaak (en snel) de oplossing voor uw probleem, daar kunt u namelijk nog veel tijdwinst halen. Zoveel, dat u die extra medewerker misschien niet nodig heeft!

Heeft u echt extra mensen nodig?

Vorige maand publiceerde het UWV een lijst van 140 beroepen waarvoor nauwelijks mensen zijn te vinden. De bouw- en installatiewereld scoorde met tientallen functies ‘meer dan uitstekend’. Opvallend is dat de urgentie zowel zit in monteurs, elektriciens en stukadoors, als in hoger opgeleide vakspecialisten, zoals calculators, ontwerpers en inspecteurs. Maar is deze noodzaak om meer van deze laatstgenoemde medewerkers in dienst te nemen wel terecht? Kunnen we hun werk niet makkelijker maken en deels automatiseren, zodat hun aantal niet hoeft te groeien?

Zittend slimmer werken

Het UWV denkt dat de arbeidskrapte vooral voor grote werkdruk zorgt bij het ‘zittend personeel’. Dat klopt, zolang we hun manier van werken de komende jaren niet gaan veranderen. Maar juist bij dit soort overwegend administratieve functies – en taken – kan IT wonderen verrichten. Door processen anders in te richten en gebruik te maken van verschillende innovatieve ontwikkelingen, is het mogelijk allerlei data en gegevens te ontsluiten en toegankelijk te maken voor meerdere functionaliteiten. Een voorbeeld. Je hebt tegenwoordig apps die op basis van foto’s voorspellingen maken van slijtage en onderhoud aan technische onderdelen als warmtepompen, luchtbehandelingskasten en ventilatoren. Door deze data adequaat te gebruiken, beperk je het onderhoud aan deze onderdelen, dat levert tijdwinst op. Maar door deze foto’s en data ook nog eens te koppelen met andere gegevens – en dus ook met andere afdelingen in de organisatie – kun je makkelijker inspecties uitvoeren, eenvoudig bewijsmateriaal aanleveren voor certificaten en keurmerken, maar ook reële (en betere) offertes maken, betere planningen en scherpere calculaties.

Excel

Nu zijn we nog druk met excel en met het maken van excelsheets. We zijn er dol op en gebruiken het te pas en te onpas. Toch is excel in feite een statisch – en standalone – softwarepakket. Als data veranderen, moeten we deze handmatig wijzigen. Elke dag opnieuw. Of we het leuk vinden of niet. Dit klinkt niet alleen ‘old-fashion’, het is het ook. Te meer omdat het anders kan. Door in te zetten op softwarepakketten die je met elkaar kunt laten communiceren en werken, creëert u niet alleen een dynamische backoffice die efficiënt opereert en tijdwinst genereert, het zorgt er ook voor dat u niet onnodig extra personeel moet werven. Personeel dat er volgens het UWV toch niet of nauwelijks is. Dus die frustratie bespaart u ook nog eens!

Bron: Installatie Totaal 

Laat jij ons weten wat je van deze blog vond?

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

In gesprek met Martijn den Hartog

Een paar maanden geleden stelden we Martijn den Hertog de vraag of hij interesse had in een nieuwe uitdaging op het Caribische eiland Curaçao. Wait, What? Curaçao?

Andere collega’s van HumbleBuildings gingen Martijn al voor. Vaak kwamen zij na een aantal weken weer terug naar het thuisfront. HumbleBuildings zocht nu iemand die zich voor minimaal een jaar wilde vestigen op het mooie tropische eiland. We zijn ontzettend enthousiast dat Martijn deze mooie kans heeft gegrepen!

Tijdens zijn verblijf houdt hij ons op de hoogte van alle ontwikkelingen en andere leefwijze. Want het heet niet voor niks ‘one happy Island’ toch?

Vertel eens wat meer over jezelf?

“Mijn naam is Martijn den Hertog en sinds 1 augustus 2019 in dienst bij DuurzaamGebouw | HumbleBuildings. Met mijn technische achtergrond (Installatietechniek: beheer & onderhoud) was ik de afgelopen zes jaar werkzaam bij Flexim Netherlands. Waarvan de laatste drie jaar in de rol van Technisch Accountmanager.”

Waarom Curaçao en HumbleBuildings?

“Samen met mijn vriendin ben ik de uitdaging aangegaan om voor minimaal een jaar naar Curaçao te verhuizen. Vanwege de goede relatie tussen Flexim Netherlands en DuurzaamGebouw | HumbleBuildings kreeg ik de kans om te starten met een opdracht bij HNO Vastgoed en Beheer N.V. op Curaçao.

HNO Vastgoed en Beheer N.V. is de eigenaar van het nieuwbouwziekenhuis dat naar verwachting eind 2019 wordt opgeleverd. HumbleBuildings is al een langere periode betrokken bij dit mooie project. HumbleBuildings adviseert en ondersteunt HNO Vastgoed en Beheer N.V. bij het opzetten van een professionele beheerorganisatie.”

Hoe is de eerste periode verlopen?

“De eerste twee weken bracht ik veel tijd door met mijn HumbleBuildings collega, Ivo Korteweg, die op dat moment op het eiland verbleef voor een aanvullende opdracht. In deze periode hebben we grote stappen gemaakt om het FMIS systeem verder in te richten op het gebied van vastgoedbeheer. Op deze manier kunnen we na de oplevering direct starten met het beheer. Met het online softwareplatform Humble verwerken we alle assets in het FMIS systeem. Humble is een uniek systeem dat assets, meerjarenonderhoudsplannen, vervangingsonderhoud, conditiemeting conform NEN 2767, technische documenten en compliance borgt.”

Hoe bevalt de Caribische leefwijze?

“Naast het werken  is er op Curaçao gelukkig genoeg tijd over voor ontspanning en andere leuke dingen. Elk weekend voelt hier als vakantie. Met mijn vriendin ga ik graag de verschillende strandjes af die het eiland rijk is. Binnenkort start ik met een duikcursus om de onderwaterwereld te leren kennen. Daarnaast doe ik aan verschillende sporten zoals beachtennis, beachvolleybal en voetbal. Het is wel noodzakelijk dat deze activiteiten in de ochtend plaatsvinden. Want in de warme temperaturen in de middag is het niet uit te houden!”

En verder?

“Ik ben aangesloten bij de vastgoedafdeling van HNO Vastgoed en Beheer N.V. en momenteel onder andere verantwoordelijk voor alle acties die zijn voortgekomen uit alle bovenstaande processen. Het is belangrijk dat de juiste personen deze acties snel en zorgvuldig oppakken om het inrichten van alle processen op tijd af te ronden. De komende periode ben ik betrokken bij het opzetten van een professionele vastgoed- en beheerafdeling en bij het contracteren van de benodigde leveranciers.”

Wordt vervolgd!

Klik hier voor meer informatie over het HNO project.

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Building G100 Event 2019

Op 3 Oktober is HumbleBuildings | HUMBLE aanwezig op het Building G100 event. Hier vind je de nieuwste innovaties. Een evenement dat je niet wil missen. Dit jaar heeft de beurs alles te maken met de nieuwste gebouwautomatiseringen en managementsysteem innovaties.

Het evenement

De vakbeurs over gebouwautomatisering en -managementsystemen staat dit jaar helemaal in het teken van Smartbuildings, Adaptive Buildings, Duurzaamheid en GBS as a server. Zo wordt de toekomst van gebouwautomatisering vormgegeven, en aangetoond hoe je dit het beste kan aanpakken.

Netwerken

Doe jij  niets liever dan netwerken en nieuwe innovaties vinden? Dan is dit de beurs voor jou! Tijdens het evenement zijn er ruim 45 partners aanwezig  die hun innovaties met passie delen. Terwijl jij en je potentiële nieuwe partner spreken over de toekomst, kan je kan gebruik maken van diverse catering faciliteiten.

Wat heb je te verliezen?

Er zijn vele activiteiten, presentaties en exposanten. Kortom er is genoeg te beleven! Interesse gekregen? Maak dan gebruik van de code voor uitsluitend eindgebruikers: 19-BGE-HUM. Of bezoek de website van G100 voor meer informatie. Wij hopen jou te zien op het Building G100 event.

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Preuvenement 2019

Op 28 Augustus was alweer de derde editie van Hét Preuvenement in samenwerking met Pincho Café Kuhlman! Net zoals voorgaande jaren hebben we dit jaar weer genoten. Mede door het heerlijke eten en fantastisch zomerweer kijken we terug op een geslaagde avond.

Hét Preuvenement is een jaarlijks evenement op het Theaterplein in Barneveld. Het evenement staat in het teken van culinair eten en drinken dat wordt verzorgd door lokalen horeca deelnemers.

Alle aanwezigen bedankt en we hopen jou snel terug te zien!

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com