ISDE

?

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Bestekboeken juridisch UAV / UAV.-GC

Voordat we beginnen met ontwerpen, wordt er gekeken naar mogelijke manier van uitvoering. Wat zegt dit ons? Hoe het gebouw wordt gebouwd en waar liggen de juridische verantwoordelijkheden. Dit vormt meteen ook de basis voor de contractstukken van alle partijen, ook wel uniforme administratieve voorwaarden genoemd.

Het kiezen van een juridische constructie is van invloed op algehele ontwerptraject en uitvoering. Type contract heeft impact ook op prijs. Daarom is het verstandig om hierin weloverwogen keuzes te maken. Wij kunnen hierbij adviseren, maar ook de type contracten juridisch beoordelen. 

 

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

SDE+

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

V&G-plan ontwerpfase

Een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een project specifiek document waarin wordt beschreven wat er binnen het project is geregeld ten aanzien van de veiligheid en gezondheid voor werkenden. In het plan worden zowel de risico’s als beheersmaatregelen beschreven, maar ook de betrokken partijen en de samenwerking op V&G-gebied. 

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

EMVI

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Contractvorming onderhoud

Zodra het gebouw eenmaal in beheer wordt genomen komen ook juridische aspecten om de hoek kijken. De contractstukken voor verschillende delen moeten goed onderbouwd zijn waarbij ook alle risico’s geborgd zijn.  

Wij kunnen je helpen bij het opstellen en/of adviseren van dergelijke contractstukken. Wij kunnen ook helpen bij het juridisch beoordelen van de contractstukken. 

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Contractvorming nieuwbouw

Bij het nieuwbouwen van vastgoed komen ook juridische aspecten om de hoek kijken. De contractstukken voor verschillende delen moeten goed onderbouwd zijn waarbij ook alle risico’s geborgd zijn.  

Wij kunnen je helpen bij het opstellen en/of adviseren van dergelijke contractstukken. Wij kunnen ook helpen bij het juridisch beoordelen van de contractstukken. 

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Bestekboeken installatietechnisch W/E

Tijdens de ontwerpfase worden altijd verschillende scenario’s voorbereid en uitgewerkt. Uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt voor een ontwerp die ook in uitvoering wordt gebracht. Deze keuze wordt in een bestek opgenomen, het betreft hier de omschrijving van een uit te voeren installatietechnisch werk (voor zowel elektrotechniek als werktuigbouwkunde), inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. 

In het bestek worden alle omschrijvingen per discipline opgenomen, het uitwerkingsniveau is afhankelijk van het afgesproken detailniveau en type contract dat afgesloten is. 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Contractvorming transformatie

Bij het transformeren van een type gebouw naar andere soort functie komen ook juridische aspecten om de hoek kijken. De contractstukken voor verschillende delen moeten goed onderbouwd zijn waarbij ook alle risico’s geborgd zijn.  

Wij kunnen je helpen bij het opstellen en/of adviseren van dergelijke contractstukken. Wij kunnen ook helpen bij het juridisch beoordelen van de contractstukken. 

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Juridisch advies

Bij koop, bouw of in beheer hebben van vastgoed komen ook juridische aspecten om de hoek kijken. De contractstukken voor verschillende delen moeten goed onderbouwd zijn waarbij ook alle risico’s geborgd zijn  

Wij kunnen je helpen bij het opstellen en/of adviseren van dergelijke contractstukken. Wij kunnen ook helpen bij het juridisch beoordelen van de contractstukken. 

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com