Ontdek waar de potentie voor circulariteit in projecten ligt

Onze innovatieve mind-set daagt ons dagelijks uit om circulaire waarde toe te voegen aan elk project! Dat begint al bij een circulair ontwerp tot aan het eindeloos streven naar uw circulariteitsdoelstellingen. Zo sturen we op het minimaliseren van de milieu-impact, functioneel waardebehoud en het beschermen van grondstofvoorraden.

Om deze ambitie werkelijkheid te maken voeren we MPG-optimalisatie studies uit, faciliteren we in CO2-benchmarking, adviseren we over technisch gelijkwaardige circulaire bouwproducten, registreren we de circulariteitsprestaties en brengen we de herbruikbaarheid en restwaarde van materialen in kaart middels een materialenpaspoort of Materialen Survey.

Bij een Circulair gebouw worden de financiële parameters opgesteld vanuit een Total Cost of Ownership benadering waarbij de restwaarde en onderhoudskosten worden geoptimaliseerd. Dat uiteindelijk resulteert in een hogere Netto Constante Waarde, een hoger investeringsrendement & intern rendement, kortere leegstand en minder risico’s voor investeerders.

Hoe ziet dit eruit vanuit diensten bij HumbleBuildings?

  • Circulair ontwerp 
  • Materiaaltoepassingen 
  • Co2 balans berekening 
  • Materialenpaspoort 
  • One– Click- LCA Milieu Prestatie Gebouw optimalisatiestudies 
  • Milieu impact 
  • Parisproof 
  • ESG Rating 
  • CB 23 
  • Materiaalinventarisatie bestaand vastgoed 

Is jouw interesse gewekt? Connect met onze adviseurs.