De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een organisatie. Wij kunnen de energie-audit voor uw organisatie uitvoeren zodat u voldoet aan uw plicht.   

Een EED Energie-audit is verplicht als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit): 

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of 
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. 

Bij twijfel vul dan de volgende online tool in: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/Wetcheckerenergiebesparing/