Tijdens de ontwerpfase worden altijd verschillende scenario’s voorbereid en uitgewerkt. Uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt voor een ontwerp die ook in uitvoering wordt gebracht. Deze keuze wordt in een bestek opgenomen, het betreft hier de omschrijving van een uit te voeren installatietechnisch werk (voor zowel elektrotechniek als werktuigbouwkunde), inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. 

In het bestek worden alle omschrijvingen per discipline opgenomen, het uitwerkingsniveau is afhankelijk van het afgesproken detailniveau en type contract dat afgesloten is.