Ben jij van plan om een object te kopen of te verbouwen, maar met andere visie en gebruiksfunctie. Dan krijgt een object een andere bestemming, dit noemen wij herbestemming. 

Herbestemming en transformatie biedt zowel financiële, ruimtelijke als duurzaamheidsvoordelen voor het onderbrengen van woningen, horeca en andere functies. Om naar de totale plaat te kijken hebben wij hiervoor een QuickScan waarmee onderzocht wordt of door middel van een transformatie de locatie weer kansrijk wordt. Hiermee toetsen wij jou of de voorgenomen visie haalbaar is.