NTA 8800 is de methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen.  

Sinds 1 januari 2021 is de bepalingsmethode NTA 8800 van kracht en geldt dat vergunningsaanvragen voor alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Ook wordt sinds 1 januari 2021 het energielabel vastgesteld op basis van NTA 8800. Dit energielabel aanvragen? Stel je vraag via onze direct chat of neem contact met ons op door het invullen van ons contact formulier..

Bron: https://www.gebouwenergieprestatie.nl/