In ieder gebouw wordt er gebruik gemaakt van elektrische installaties. Denk bijvoorbeeld aan computers, printers, lampen en stopcontacten. Net als iedere gebouweigenaar wil jij ook dat jouw gebruikers in alle veiligheid hun werkzaamheden uitvoeren Speciaal daarvoor is de NEN 3140-methodiek ontwikkeld. 

Officieel is een NEN 3140-keuring niet verplicht, maar als het aan de Arbowet ligt wordt het dat in toenemende mate wél. Dit geldt ook voor private overeenkomsten als verzekeringspolissen en overeenkomsten tussen installatie-eigenaren (opdrachtgevers), installateurs en inspecteurs (opdrachtnemers). Deze keuring is een manier om voor de vereiste elektriciteitsveiligheid te zorgen. Daarnaast leidt het tot veiligere arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie en vermindert het de kans op storingen en ziekteverzuim. Zo wordt de kans op bedrijfsongevallen, en financiële en reputatieschade verkleind. 

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van NEN 3140-inspecties. Wij beschikken over een team van uitstekend opgeleide, gekwalificeerde inspecteurs/adviseurs. Zij kunnen jou, naast op maat gemaakt advies, duidelijkheid geven over de staat van jouw elektrische installaties en kenbaar maken welke veranderingen nodig zijn om de installatie veilig te krijgen volgens de Arbowet. De NEN 3140-keuring bestaat onder andere uit visuele inspecties, metingen en beproevingen.