De NEN2767 ingewikkeld?

Zo klinkt het misschien, maar het betekent simpelweg dat er gemeten wordt volgens een vastgelegde meet- en registreermethode om de technische staat van gebouwen inzichtelijk te maken! 

De NEN2767 beschrijft op een transparante, objectieve en eenduidige wijze de huidige status van een bouwdeel. Dit doen we middels een conditiemeting. Dit is een gestandaardiseerde methode voor het registreren, kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouwdelen. De NEN 2767-conditiemeting geeft de technische staat van jouw installaties en bouwdelen aan en uiteindelijk ook van bouwdeelgroepen en gebouwen. 

De technische staat van alle bouw- en installatieonderdelen worden uitgedrukt in een getalwaarde, de conditiescore van 1 t/m 6. Daardoor kan jij gemakkelijk een heldere vergelijking maken tussen de verschillende onderhoudstoestanden. Conditiescore 1 staat voor nieuwbouwkwaliteit, conditiescore 6 is hoognodig aan vervanging toe, conditiescore 2 of 3 zijn over het algemeen acceptabel, en bij conditiescore 4 of 5 adviseren we om extra te laten controleren op het onderdeel. 

De NEN 2767 conditiemeting is de basis voor het duurzame meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

Met onze kennis en jarenlange ervaring kunnen wij je adviseren over de conditiemeting en DMJOP, maar ook deze gegevens ophalen doormiddel van een opname op locatie/inspectie.