Als eigenaar wil je wel weten waar je aan toe bent en wat de staat van je vastgoed is. De staat van je vastgoed kan je controleren, dat is een momentopname. Het is ook mogelijk om de staat van het onderhoud aan je vastgoed te toetsen, hierbij wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd en worden de KPI’s getoetst zoals vooraf in het onderhoudsbestek vastgesteld zijn. Wij kunnen de kwaliteitscontrole uitvoeren, maar wij kunnen ook adviseren bij het vaststellen van KPIs in het onderhoudsbestek.