Om efficiënt te werk te gaan, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de BOEI-inspectiemethode ontwikkeld. De BOEI-inspectie heeft als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit vermindert de kans op overlappingen en dubbele werkzaamheden. Daarnaast levert het grote voordelen op voor de eigenaren en gebruikers. Deze door het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde inspectiemethodiek combineert verschillende inspecties in één periodieke inspectie. Een aantal grotere vastgoedbeheerders hanteert een integrale aanpak in de vorm van RVB BOEI-inspectiemethode 

BOEI staat voor brand, onderhoud, energie en inzicht in wet- en regelgeving 

Een gecertificeerde RVB BOEI inspecteur/adviseur beoordeelt de elementen op de genoemde aspecten en neemt de nodige maatregelen in een meerjarenplanning op. De BOEI-inspectie resulteert in een meerjarenuitvoeringsplanning, inclusief de te nemen maatregelen, de ambitie van de klant, kostenefficiëntie en logistieke randvoorwaarden. 

Onze inspecteurs en adviseurs zijn RVB BOEI gecertificeerd voor een of meerdere disciplines!