Vraagje. Hoe heb jij het liefst contact in deze dagen?

Communicatie is een niet te missen key tot succes

Of het nu gaat om kwaliteit van werk, synergie tussen collega’s en relaties of gewoon even in ‘contact’ staan met elkaar. Onze Adviseurs en Inspecteurs helpen je graag verder.. Laat ons weten hoe jij dit het liefste aanpakt. Vinden wij belangrijk. 

Natuurlijk blijven vragen altijd bestaan

Ga ze niet uit de weg en blijf met elkaar in gesprek. Zo ook voor al je vragen rondom een gebouw, hoe gaan we het beste om met minder bezetting? Hoe borgen we dat het binnenklimaat veilig is en ‘blijft’ voor aanwezigen. Efficiënt omgaan met je gebouw en hoe borg ik dat? En nog veel meer.. Vraag het ons.

Vooruit blijven denken

Is jouw organisatie of ben jij zelf nog niet digitaal ingericht? Dan doe je jezelf eigenlijk te kort.. Voor ons is digitaal communiceren via ons vastgoed platform Humble al langer de manier en ook de flow om met onze klanten in contact te staan. Alles op 1 plek online. Zo houden we korte maar toch persoonlijke lijnen, zowel projectmatig als toekomstgericht. Want ontwikkelen & borgen van vastgoeddata, inspelen op klantwensen, tendensen en wettelijke eisen gaat natuurlijk altijd door. Daarbij is ons vastgoed platform Humble je oplossing, je bent online altijd up to date omtrent gebouw versus gebruiker(s) en toekomst. Dat werkt twee kanten uit, fijn voor de klant en fijn voor ons. Hoe ervaar jij dit? Ben jij al toe aan online? 

Communiceer jij liever via Video, Telefonisch of toch via onze Chat? Laat het ons hier weten.

‘Let’s Keep Building Together’!  Tot snel…

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Werk aan de winkel! Het is nu of ‘te laat’…

Collega Nerma praat jou hierover bij: per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Zonder dit certificaat mag het niet verhuurd of verkocht worden. Van de 64.000 kantoren in Nederland, voldoet op dit moment slechts 34% aan deze verplichting. Meer dan 42.000 kantoren, oftewel 40 miljoen m2 nog niet! Kortom, er is werk aan de winkel! 

Misschien heb jij het voorbij zien komen, vorige maand publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze cijfers. De laatste keer dat zij dit hiervoor deed was een half jaar terug; toen had volgens hen 32% van alle kantoren een label c of beter. Dat is slechts 2% minder dan nu! Deze uiterst geringe stijging wijdt het RVO deels aan corona, aan het feit dat het bedrijfsleven op dit moment andere prioriteiten heeft. Maar als in 2023 alle label C-plichtige kantoren een groen label moeten hebben, dan moet het tempo de komende maanden fors omhoog. De tijd begint namelijk om meerdere redenen te dringen.  

Beperkt aanbod 

Zo is langer uitstel weinig verstandig omdat bijvoorbeeld het aantal EPA-gecertificeerde adviseurs redelijk beperkt is. En aangezien deze nodig zijn voor de afgifte van een energielabel, loop je als gebouweigenaar over een of twee jaar de kans straks achteraan te sluiten in de lange rij van wachtenden. Met alle nadelige gevolgen van dien, want als je dan ook nog eens maatregelen moet treffen voor het energielabel C, vis jij bij de uitvoering hiervan – als je een aannemer of installateur wilt inschakelen – om dezelfde reden wederom achter het net. En de wetgever is heel duidelijk: 1 januari 2023 is en blijft het! Op tijd handelen geeft rust. 

Terugverdientijd   

Een andere reden om nu in actie te komen is ‘investeren versus terugverdienen’. Verduurzamen loont: tot deze conclusie komt ook de Universiteit van Maastricht in een recent onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met ING Real Estate. Volgens hen zijn energiezuinige kantoorpanden 9% meer waard en genereren ze zo’n 10% hogere huuropbrengst. Tegelijkertijd zegt het onderzoek dat investeringen in een kantoor met label C gemiddeld na vier jaar zijn terugverdiend. Als jij dus besluit dit jaar nog maatregelen te treffen, dan houd je er al in 2025 geld aan over. Wachten en uitstellen is dus ook bedrijfseconomisch niet slim! 

Huurders 

Tot slot is er nog een derde reden. En dat zijn de huurders. Zij hebben de kantoren nu – maar straks door corona waarschijnlijk nog meer – voor het uitkiezen. Daarbij is hun vizier meer dan ooit gericht op comfort en prestaties. Zij zoeken een duurzaam kantoor dat energiezuinig is en waar het prettig – en veilig – is om in te werken en te verblijven. Minder dan dat is helaas snel te kaderen tot leegstand.  

Actie    

Wachten op de fatale datum van 1 januari 2023 is dus weinig verstandig. Slimmer is nu in actie te komen, een gecertificeerde adviseur te zoeken en in kaart te krijgen wat er nodig is om straks een aantrekkelijk kantoor aan te kunnen bieden. Wacht dus niet maar maak gebruik van de expertise die wij hierin in huis hebben. Tot snel? Ik help je hier alvast op weg.

Nerma Kadric

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Laten we scholen zwemmen?

Alle scholen in Nederland hebben vóór 1 oktober moeten aangeven of hun ventilatiesysteem in hun schoolgebouw coronaproof’ is. Of ze dit allemaal hebben gedaan, weet ik niet. Als ik dit schrijf is het eind september. Maar als ik mijn oor in de afgelopen weken goed te luister heb gelegd, betwijfel ik datNiet omdat scholen niet willen, maar omdat wij ze als sector onvoldoende helpen. We laten scholen zwemmen 

Om leerlingen en leraren een veilige werkomgeving te bieden besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) medio augustus alle scholen in Nederland te verplichten om vóór 1 oktober een check te doen naar het ventilatiesysteem op school, of deze wel voldoet aan de juiste eisen. Daarbij gaat het om de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw (2012). ‘Als een ventilatiesysteem op school niet aan deze eisen voldoet, moet het bestuur contact opnemen met de lokale GGD, die adviseert om de ventilatie toch op orde te krijgen,’ aldus OCW.  

Roep om hulp 

In de afgelopen weken heb ik veel contact gehad met scholen over dit onderwerp. Wat mij opviel was hun gezamenlijke roep om hulp. Schoolbestuurders zien een veilige school als een absolute ‘must’, maar ze voelen zich door deze maatregelen ook weer geconfronteerd met extra takeninspanningen en mogelijk weer extra investeringen. Daarbij is onderwijs hun corebusiness, niet het checken van het ventilatiesysteem, laat staan het maken van een plan dat ervoor zorgt dat het gebouw wel voldoet aan de eisen. Dat is ons terrein. En dus onze taak, vind ik.  

Overheid?  

Ik zeg dit ook omdat de overheid in dit verband weinig perspectief biedt. Zij verwijzen bestuurders die informatie willen over ventilatie op school, door naar een website: www.weeropschool.nl. Voor concrete maatregelen is er het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)De leden van dit team – waaronder Techniek Nederland – stellen technische kennis en expertise ter beschikking. In de praktijk blijft het helaas daarbij.  

Centrale aanpak 

Wat nodig was – en nog steeds is – is een centrale aanpak. Een eenvoudige oplossing die integraal op elke school wordt toegepast. En waarbij de installatiesector – als specialist – de regie voert. Dus ook voor de uitvoering verantwoordelijk is. Handige bijvangst: op deze manier brengen we meteen alle installaties van scholen in kaart en zetten we voor de nabije toekomst cruciale stappen op weg naar efficiënte en duurzame onderwijsinstituten in Nederland. Maar misschien nog wel het meest relevant in zo’n aanpak is de rolverdeling: niet de overheid of de GGD is de initiator, maar de sector zelf. Omdat het ons terrein is, onze taak.  

Gerard Lokhorst

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

De vraag achter de vraag…

Wij – technische ondernemers – houden van techniek. Het is onze lust en ons leven. We weten er alles van, praten er graag over en staan te popelen om het uit te voeren. Helaas verliezen we in ons enthousiasme de klant wel eens uit het oog. Of beter gezegd: de klantvraag. We denken aan een woord genoeg te hebben en vertalen dit woord in een technisch product. Terwijl .. de ‘vraag achter de vraag’ om een transparant antwoord vroeg.

“Weten jullie wat de klant wil?”, vraag ik mijn medewerkers regelmatig. Meestal krijg ik dan als reactie “een NEN-inspectie” of “een conditiemeting”. Als ik dan vervolgens doorvraag waarom dit bedrijf een conditiemeting wil, hapert het gesprek nog wel eens. De ‘ why’-vraag is en blijft lastig voor ons techneuten. Daardoor lijkt het erop dat wij klanten zien als een noodzakelijk middel om onze hobby te realiseren, in plaats van hen te ervaren als waardevolle relaties die ervoor zorgen dat er brood op de plank is. Niet de klant staat dus centraal, maar onze kennis en expertise. Het resultaat? Een ingewikkeld product waar de klant weinig of niets van snapt en mee heeft.

Luisteren en vragen stellen

Inmiddels pakken wij dit anders aan. We laten onze techneuten nu thuis en voeren met consultants het eerste, oriënterende gesprek. Wat zij uitsluitend doen is luisteren en vragen stellen. Wat zij absoluut niet doen, zijn conclusies trekken en voorbarige adviezen geven. Het gevolg? Nu hoor ik heldere antwoorden als: “Voor hen is uitval van installaties geen optie” of “Ze willen continu inzicht in de status van hun wettelijke verplichtingen”.

Durf!

Met dit soort klantbehoeften kun je als adviseur of installateur aan de slag. En kun je iets maken waarvan je zeker weet dat dit tegemoetkomt aan de echte klantvraag: de vraag achter de vraag. Zorg er dan wel voor dat je dit ook durft te maken. Ook – of misschien zelfs wel juist – als deze installatie simpeler en goedkoper is. Te vaak maak ik het mee dat bedrijven uiteindelijk een ingewikkelde – en vaak peperdure – installatie krijgen, die veel meer kan – en kost – dan ze aanvankelijk hadden gewild. Waarom?

Tesla

Ik vind Tesla in meerdere opzichten een geslaagd voorbeeld, ook in het herkennen van de echte klantvraag. Steeds meer automobilisten willen van benzine naar elektrisch, maar dan niet in zo’n suffige auto. Zij willen eigentijds en onderscheidend autorijden, ook op het gebied van comfort, prestaties en innovatie. Daarom bouwt Tesla geen ingewikkelde, saaie auto’s, maar modellen die opvallen, luxueus en toegankelijk zijn. Bovendien zorgen ze ervoor dat je gedurende de levensduur van deze auto’s nauwelijks onderhoud hebt, wel zo gemakkelijk en goedkoop. Het gevolg? We kopen inmiddels massaal een Tesla.

Gerard Lokhorst

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Blog: Durf te investeren, juist nu!

Investeren in crisistijd. Er zijn duizenden boeken over geschreven. Met altijd hetzelfde advies: doe het! Toch volgt slechts een enkeling deze wijze raad op. Het gros van de bedrijven blijft liever aan de zijlijn staan en wacht af. Op betere tijden. Of op elkaar. Jammer, want een crisis leent zich bij uitstek om nieuwe stappen te zetten en om straks een flinke voorsprong te hebben op uw concurrenten.

Als ik mijn oor te luister leg, dan zit de BV Nederland dankzij corona inmiddels aardig op slot. Nog geen drie maanden na het uitbreken van het virus, staat onze economie ‘on hold’ en ligt de focus van menig directeur op het beheersen van de kosten en niet meer op het maximaliseren van de omzet, of nog beter: van de winst. In crisistijd bezuinig je namelijk, dat is een wet van Meden en Perzen; dat doen we altijd en allemaal. Dus trapt Nederland nu massaal op de rem, stoppen we met investeren en trekken we opdrachten – indien nog mogelijk – bij voorkeur terug.

Nieuwe collega’s

Hoewel bovenstaand fenomeen bekend is, blijft het – als je erover nadenkt – een eigenaardig en vreemd patroon. Al is het maar omdat ons economisch systeem nu eenmaal gebaseerd is op het rondpompen van geld. Stoppen we met het geven van opdrachten aan elkaar, dan verdient niemand meer een boterham en komen we in een recessie. Inmiddels lijkt dit onvermijdelijk. Tenzij… we gaan investeren, bijvoorbeeld in nieuwe medewerkers. Nog maar een paar maanden geleden, klaagde menig werkgever in deze sector over een chronisch gebrek aan vakkundig personeel. Ook wij deden daaraan mee en investeerden zelfs tienduizenden euro’s in het zoeken en vinden van nieuwe collega’s. Straks is dat heel anders en staat een aantal gewoon op straat of nog beter: melden nieuwe medewerkers zich spontaan bij u aan. Wees dan slim, geef ze een contract en zet samen de eerste stap richting groei!

In de startblokken…

Want na regen komt zonneschijn. Ook deze coronacrisis gaat uiteindelijk voorbij. En hoe mooi zou het dan zijn als u bij deze massale herstart als een van de weinigen al vaart heeft en niet nog – zoals al die anderen – in de juiste starthouding moet gaan staan. Maar vaart krijg je uitsluitend als je nu de juiste keuzes maakt en durft te investeren in bijvoorbeeld innovatie, vernieuwing, maar ook in nieuwe medewerkers, in digitalisering. Wees verstandig, gebruik deze “verloren” coronamaanden om alle bedrijfsprocessen eens kritisch tegen het licht te houden: wat gaat er goed, wat kan er beter? En durf bij uw nieuwe keuzes afscheid te nemen van oude, vertrouwde patronen. Omdat deze u in het postcorona-tijdperk niet langer vooruit gaan helpen. Dat vertellen ons die boeken namelijk ook.

Gerard Lokhorst

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Hospital Nobo Otrobanda Curacao!

Martijn praat ons weer bij:

De komende periode zal tevens mijn laatste periode op Curacao zijn. Het plan was om voor één jaar naar Curacao te gaan en deze mooie uitdaging aan te gaan. Wij (mijn vriendin en ik) hebben besloten ons aan dit plan te houden en begin juli weer terug te keren naar Nederland.

Quick FACTS:

  • Het CMC is onlangs opgeleverd en heeft een bruto vloeroppervlakte van 61.000m2;
  • BNI heeft de inspectie inventarisatie assets in opdracht gegeven bij DuurzaamGebouw;
  • Als consultant ben ik ingehuurd om te helpen en te adviseren bij het opzetten van een professionele Onderhoud en Beheer afdeling;
  • Humble Online software wordt gebruikt voor alle assets

Het ziekenhuis is inmiddels up and running!
Alweer vijf maanden, in deze periode zijn er enkele technische problemen naar voren gekomen die uiteraard gebruikelijk zijn bij een nieuw pand wanneer dit in gebruik is genomen. Deze punten zijn direct opgelost! Het blijft bijzonder dat er zo’n mooi ziekenhuis is gerealiseerd, een ontzettende meerwaarde voor het gehele eiland.

Humble Online Software
In de afgelopen maanden zijn er grote stappen gezet met het inrichten van de vastgoed- en beheerafdeling. De inrichting van het FMIS (Facility Management Informatie Systeem) wordt verder geoptimaliseerd en gevuld met alle benodigde gegevens. In het FMIS worden alle storingen verbonden aan een desbetreffende asset, waardoor je eenvoudig een historie kan uitdraaien van de desbetreffende asset. Ook onze online Software Humble wordt gebruikt waarin alle assets zijn opgenomen.

Continue in making steps!
In de komende periode zullen de ontbrekende gegevens worden aangevuld in Humble, zodat Humble gebruikt kan worden voor een goede meerjaren- onderhoudsbegrotingstrategie. Hierna zal de koppeling met het FMIS gerealiseerd worden, zodat eventuele wijzigingen in aantallen of types in ‘beide systemen’ worden verwerkt.

We gaan ervoor
Sinds 8 mei is de Lock Down hier op Curaçao opgeheven, positief nieuws! Op het moment dat er een aantal Corona besmettingen werden geconstateerd, heeft de regering snel ingegrepen. In eerste instantie betroffen de maatregelen het sluiten van de restaurants en openbare gelegenheden. Daarna is al snel het luchtruim gesloten en is het gehele eiland in lockdown gegaan. Dit heeft geresulteerd in een afname van het aantal besmettingen. Ondanks dit goede resultaat is de economische klap voor het eiland erg groot, aangezien Curaçao grotendeels afhankelijk is van toerisme. Laten we hopen dat de situatie op Curacao en in de rest van de wereld snel zal verbeteren..

 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

HumbleBuildings verwelkomt nieuwe CEO

Met ingang van 4 november aanstaande wordt Rick Jacobs onze CEO! Hij zal toetreden als partner en samen met Gerard Lokhorst zal Rick Jacobs de leiding van HumbleBuildings op zich nemen. 

Peter Wijntjes zal vanaf dat moment de directie verlaten en toetreden tot de Raad van Advies. De afgelopen 11 jaar hebben Gerard Lokhorst en Peter Wijntjes samen leiding gegeven aan de meeste bedrijven onder de HumbleBuildings paraplu. 

Gerard Lokhorst: “Ik ben dankbaar voor onze jarenlange hechte samenwerking en ik ben ontzettend trots op wat we hebben bereikt. Ondanks dat Peter geen onderdeel meer uitmaakt van de directie blijft hij nauw betrokken bij de organisatie en focust hij zich in de RvA op de verdere ontplooiing van HumbleBuildings. 

Met Rick Jacobs komt een bekend gezicht in de bouw- en vastgoedbranche, met 20 jaar senior-managementervaring in grote internationale bedrijven, aan het hoofd van een organisatie dat in volle ontwikkeling is. Vanwege Rick’s ervaring en goede kijk op het structureel laten groeien van een organisatie zien wij Rick als de ideale aanvulling van ons team.” 

Rick Jacobs werkte sinds 2016 als Regional Managing Director Benelux & France bij CBRE. In de afgelopen twee jaar is de samenwerking tussen CBRE en HumbleBuildings sterk gegroeid en versterkt. Zo ontstond er een goede relatie tussen de directie van HumbleBuildings en Rick Jacobs. Als nieuwe CEO van HumbleBuildings focust hij zich de komende periode op de verdergaande professionalisering van de organisatie. 

Voor de CBRE-tijd werkte Rick voor Compass Group, het grootste catering en services bedrijf ter wereld met aanwezigheid in 50 landen. Als onderdeel van de directie heeft hij in Amerika meegeholpen om Compass Group van iets kleins tot een bedrijf van 15 miljard in omzet, en meer dan 300,000 werknemers, te laten groeien. In die tijd woonde hij lang in New York City en Miami Beach.   

Rick Jacobs: “Ik kijk er heel erg naar uit om deze rol bij HumbleBuildings te vervullen. De visie is helder: HumbleBuildings is toe aan de volgende stap in haar propositie en groei. Samen met het enthousiaste team focus ik mij de komende periode op het realiseren hiervan!”  

Welkom Rick! 

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Blog: Heeft u echt extra mensen nodig?

De schaarste op de arbeidsmarkt in onze sector is groot. Veel installateurs hebben als gevolg daarvan tientallen onvervulde vacatures. Maar in plaats van “moord en brand” te roepen of leaseauto’s in de strijd te werpen, is het verstandiger eens naar uw IT – dus binnen uw organisatie – te kijken. Daar ligt vaak (en snel) de oplossing voor uw probleem, daar kunt u namelijk nog veel tijdwinst halen. Zoveel, dat u die extra medewerker misschien niet nodig heeft!

Heeft u echt extra mensen nodig?

Vorige maand publiceerde het UWV een lijst van 140 beroepen waarvoor nauwelijks mensen zijn te vinden. De bouw- en installatiewereld scoorde met tientallen functies ‘meer dan uitstekend’. Opvallend is dat de urgentie zowel zit in monteurs, elektriciens en stukadoors, als in hoger opgeleide vakspecialisten, zoals calculators, ontwerpers en inspecteurs. Maar is deze noodzaak om meer van deze laatstgenoemde medewerkers in dienst te nemen wel terecht? Kunnen we hun werk niet makkelijker maken en deels automatiseren, zodat hun aantal niet hoeft te groeien?

Zittend slimmer werken

Het UWV denkt dat de arbeidskrapte vooral voor grote werkdruk zorgt bij het ‘zittend personeel’. Dat klopt, zolang we hun manier van werken de komende jaren niet gaan veranderen. Maar juist bij dit soort overwegend administratieve functies – en taken – kan IT wonderen verrichten. Door processen anders in te richten en gebruik te maken van verschillende innovatieve ontwikkelingen, is het mogelijk allerlei data en gegevens te ontsluiten en toegankelijk te maken voor meerdere functionaliteiten. Een voorbeeld. Je hebt tegenwoordig apps die op basis van foto’s voorspellingen maken van slijtage en onderhoud aan technische onderdelen als warmtepompen, luchtbehandelingskasten en ventilatoren. Door deze data adequaat te gebruiken, beperk je het onderhoud aan deze onderdelen, dat levert tijdwinst op. Maar door deze foto’s en data ook nog eens te koppelen met andere gegevens – en dus ook met andere afdelingen in de organisatie – kun je makkelijker inspecties uitvoeren, eenvoudig bewijsmateriaal aanleveren voor certificaten en keurmerken, maar ook reële (en betere) offertes maken, betere planningen en scherpere calculaties.

Excel

Nu zijn we nog druk met excel en met het maken van excelsheets. We zijn er dol op en gebruiken het te pas en te onpas. Toch is excel in feite een statisch – en standalone – softwarepakket. Als data veranderen, moeten we deze handmatig wijzigen. Elke dag opnieuw. Of we het leuk vinden of niet. Dit klinkt niet alleen ‘old-fashion’, het is het ook. Te meer omdat het anders kan. Door in te zetten op softwarepakketten die je met elkaar kunt laten communiceren en werken, creëert u niet alleen een dynamische backoffice die efficiënt opereert en tijdwinst genereert, het zorgt er ook voor dat u niet onnodig extra personeel moet werven. Personeel dat er volgens het UWV toch niet of nauwelijks is. Dus die frustratie bespaart u ook nog eens!

Bron: Installatie Totaal 

Laat jij ons weten wat je van deze blog vond?

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

In gesprek met Martijn den Hartog

Een paar maanden geleden stelden we Martijn den Hertog de vraag of hij interesse had in een nieuwe uitdaging op het Caribische eiland Curaçao. Wait, What? Curaçao?

Andere collega’s van HumbleBuildings gingen Martijn al voor. Vaak kwamen zij na een aantal weken weer terug naar het thuisfront. HumbleBuildings zocht nu iemand die zich voor minimaal een jaar wilde vestigen op het mooie tropische eiland. We zijn ontzettend enthousiast dat Martijn deze mooie kans heeft gegrepen!

Tijdens zijn verblijf houdt hij ons op de hoogte van alle ontwikkelingen en andere leefwijze. Want het heet niet voor niks ‘one happy Island’ toch?

Vertel eens wat meer over jezelf?

“Mijn naam is Martijn den Hertog en sinds 1 augustus 2019 in dienst bij DuurzaamGebouw | HumbleBuildings. Met mijn technische achtergrond (Installatietechniek: beheer & onderhoud) was ik de afgelopen zes jaar werkzaam bij Flexim Netherlands. Waarvan de laatste drie jaar in de rol van Technisch Accountmanager.”

Waarom Curaçao en HumbleBuildings?

“Samen met mijn vriendin ben ik de uitdaging aangegaan om voor minimaal een jaar naar Curaçao te verhuizen. Vanwege de goede relatie tussen Flexim Netherlands en DuurzaamGebouw | HumbleBuildings kreeg ik de kans om te starten met een opdracht bij HNO Vastgoed en Beheer N.V. op Curaçao.

HNO Vastgoed en Beheer N.V. is de eigenaar van het nieuwbouwziekenhuis dat naar verwachting eind 2019 wordt opgeleverd. HumbleBuildings is al een langere periode betrokken bij dit mooie project. HumbleBuildings adviseert en ondersteunt HNO Vastgoed en Beheer N.V. bij het opzetten van een professionele beheerorganisatie.”

Hoe is de eerste periode verlopen?

“De eerste twee weken bracht ik veel tijd door met mijn HumbleBuildings collega, Ivo Korteweg, die op dat moment op het eiland verbleef voor een aanvullende opdracht. In deze periode hebben we grote stappen gemaakt om het FMIS systeem verder in te richten op het gebied van vastgoedbeheer. Op deze manier kunnen we na de oplevering direct starten met het beheer. Met het online softwareplatform Humble verwerken we alle assets in het FMIS systeem. Humble is een uniek systeem dat assets, meerjarenonderhoudsplannen, vervangingsonderhoud, conditiemeting conform NEN 2767, technische documenten en compliance borgt.”

Hoe bevalt de Caribische leefwijze?

“Naast het werken  is er op Curaçao gelukkig genoeg tijd over voor ontspanning en andere leuke dingen. Elk weekend voelt hier als vakantie. Met mijn vriendin ga ik graag de verschillende strandjes af die het eiland rijk is. Binnenkort start ik met een duikcursus om de onderwaterwereld te leren kennen. Daarnaast doe ik aan verschillende sporten zoals beachtennis, beachvolleybal en voetbal. Het is wel noodzakelijk dat deze activiteiten in de ochtend plaatsvinden. Want in de warme temperaturen in de middag is het niet uit te houden!”

En verder?

“Ik ben aangesloten bij de vastgoedafdeling van HNO Vastgoed en Beheer N.V. en momenteel onder andere verantwoordelijk voor alle acties die zijn voortgekomen uit alle bovenstaande processen. Het is belangrijk dat de juiste personen deze acties snel en zorgvuldig oppakken om het inrichten van alle processen op tijd af te ronden. De komende periode ben ik betrokken bij het opzetten van een professionele vastgoed- en beheerafdeling en bij het contracteren van de benodigde leveranciers.”

Wordt vervolgd!

Klik hier voor meer informatie over het HNO project.

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com

Blog: Word wakker en haal informatie uit uw gebouwen!

“Wake up! Stop met glimlachen, koffiezetten en investeer in het digitaliseren van gebouwen”, aldus  Gerard Lokhorst in Installatie Totaal. Sinds deze maand is Gerard Lokhorst begonnen met bloggen. In zijn eerste blog neemt hij het onderwerp: Makkelijker en beter beheer en onderhoud met een ‘slim’ en ‘zelflerend’ gebouw, onder de loep.

Word wakker en haal informatie uit uw gebouwen!

U wilt tevreden klanten, toch? En u wilt waarschijnlijk ook dat zij tot in lengte van jaren zaken met u gaan doen. Maar hoe krijgt u dit voor elkaar? Door altijd maar vriendelijk te glimlachen en cappuccino te serveren of door informatie uit hun installaties en gebouwen te halen en deze slim te gebruiken om forse besparingen voor hen te realiseren?

De meeste eigenaren van gebouwen zijn vooral geïnteresseerd in de huuropbrengst en minder in het beheer en onderhoud van het pand. Dat laatste besteden ze uit aan bijvoorbeeld een installateur. Wat deze voor dat bedrag precies doet, is eindklanten vaak onduidelijk. En misschien maar goed ook, want in de praktijk staat beheer en onderhoud meestal gelijk aan één jaarlijkse onderhoudsbeurt. Hoe je op basis van zo’n momentopname storingen wil voorkomen en prestaties optimaal wil houden, is mij echter niet duidelijk.

Bovendien, het is ook niet eerlijk richting klant. Al is het maar omdat je gebouwen en energiesystemen tegenwoordig makkelijk kunt ‘digitaliseren’. Door ze met sensoren uit te rusten en deze te verbinden met een integraal softwareplatform, haal je oneindig veel data (en dus informatie) uit gebouwen. Op deze manier ontstaat er niet alleen inzicht in het functioneren van allerlei cruciale onderdelen van een gebouw, je kunt er ook veel ellende mee voorkomen. Door 24 uur per dag eventuele slijtage aan motoren, pompen of luchtbehandelingskasten te meten, is preventief ingrijpen – indien nodig – een fluitje van een cent.

Makkelijker en beter

Zoals op deze manier veel dingen makkelijker en beter worden. Makkelijker, omdat alleen al het ‘lezen’ van data op afstand veel minder tijd kost dan fysieke inspectie. Dit bespaart uren en dus mensen; niet onbelangrijk als we kijken naar de huidige arbeidskrapte voor technisch personeel op de markt. Maar de belangrijkste voordelen slaan rechtstreeks terug op uw klanten, de gebouweigenaren. Een ‘zelflerend’ of ‘slim’ gebouw houdt namelijk energieverbruik, operationele kosten, ruimtegebruik en menselijk gedrag continu bij. Het minimaliseert daarmee uitval van installaties, terwijl het ook voor meer productiviteit en flexibiliteit zorgt èn voor de meest optimale energie-efficiency. Voorbeelden van gebouwen die op deze manier duizenden euro’s besparen, maar ook comfortabeler, gezonder en prettiger zijn in gebruik, steken steeds meer de kop op.

Wake Up!

Het wordt derhalve tijd om wakker te worden. Stop met glimlachen, koffiezetten en investeer in het digitaliseren van gebouwen. Benut deze techniek om grip te krijgen op energiesystemen, installaties en gebouwen en creëer op die manier een onderscheidende meerwaarde voor uw klanten. Dan blijven ze u trouw. Vandaag en morgen.

Bron: Installatie Totaal 

Laat jij ons weten wat je van deze blog vond?

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com