Digitalisering is één van de centrale thema’s tijdens Building Holland, het innovatie event voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector op 9, 10 en 11 april 2019 in RAI Amsterdam. In dat kader wordt een groot podium gecreëerd voor het Internet of Things.

De meeste aandacht zal daarbij ongetwijfeld uitgaan naar de Britse multinational Gooee met een nieuw alomvattend platform voor het beheer en de besturing van gebouwen. “Smart buildings vormen de toekomst van de gebouwde omgeving en Gooee kiest daarbij voor de overtreffende trap. Bezoekers kunnen dit zelf ontdekken bij de grote lancering tijdens Building Holland”, zegt Alice Muurlink namens Building Holland.

VERBINDING TUSSEN ALLE SYSTEMEN

In het ideale gebouw bewegen medewerkers en bezoekers zich zonder dat ze zich realiseren dat er een hele reeks van maatregelen is genomen voor hun comfort. Ondertussen is er achter de schermen aan vele knoppen gedraaid om zaken als de temperatuur, verlichting en luchtkwaliteit te optimaliseren. Ook wordt ruim op tijd duidelijk wanneer er zaken in aanmerking komen voor onderhoud of vervanging. Gooee ontwikkelde de software die alles in dat ideale gebouw in goede banen leidt. Daarbij maakt het niet uit welk merk lamp, ventilatiesysteem of gebouwbeheerssysteem aanwezig is. Gooee kan al in een half uur worden aangesloten en legt een verbinding tussen álle systemen. Daardoor is er direct inzicht in hoe die systemen en de daaraan gekoppelde apparaten functioneren. Daarnaast biedt Gooee totale controle en kunnen apparaten op afstand worden bediend. “Met Gooee kijk je als het ware door alle verschillende systemen heen”, vertelt een enthousiaste Bas Ambachtsheer (statutair directeur van technisch dienstverlener en beheerder Croonwolter&dros).

ONDERHOUDSKOSTEN DRUKKEN

Gerard Lokhorst, eigenaar van HumbleBuildings, is met zijn bedrijven al langer bezig om gebouwen slimmer te maken en zo ook de onderhoudskosten te kunnen drukken. Hij stuitte op het intelligente platform van Gooee en ontdekte hierin meteen de perfecte oplossing voor veel van zijn vraagstukken. Samen met Jan Kemeling, Gooee’s Chief Commercial Officer, prijst Lokhorst Gooee nu aan op de Nederlandse markt. Lokhorst: “Met onze kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt en ons grote netwerk is Gooee in staat geweest om een enorme versnelling te maken met de introductie en adoptie van haar platform in de Nederlandse markt.”

Kemeling voorspelt dat binnen vijf jaar bijna alles om ons heen een eigen ip-adres bezit en connected is. Het Internet of Things (IoT) beheerst of ondersteunt dan steeds meer het dagelijks leven en werk. Smart buildings zijn een perfect voorbeeld van deze trend en met Gooee profiteren gebouwbeheerders optimaal van de nieuwe technologische mogelijkheden. Kemeling: “In gebouwen bevinden zich heel veel systemen en apparaten die vooral op zichzelf staan en langs elkaar heen praten. Dat levert allemaal silo’s vol data op, waar de integratie ontbreekt. Vaak weten gebruikers niet eens waar die data zich bevinden. In eerste instantie gaat het ons erom om grip op het gebouw te krijgen en alle data bij elkaar te laten komen voor bediening en voor analyse. En dat ongeacht wat dat systeem doet of wat het is.”

DUIZEND GEBOUWEN

Gooee heeft bovendien de ambitie om een open platform voor de hele markt te vormen, met een allesomvattende en schaalbare cloud als thuishaven voor alle data van gebouwen. Kemeling: “Wij creëren nu een netwerk in een gebouw en laten de data in een cloud bij elkaar komen. Met het beheer van tien, honderd of duizend gebouwen is het vervolgens heel handig om al die systemen in één dashboard te kunnen bekijken. Waarna al die data inzicht geven in wat die gebouwen aan het doen zijn. Je ontdekt dan welke kantoren op bepaalde aspecten beter presteren dan andere. Zijn die uitkomsten bovendien gerelateerd aan bezoekersaantallen, het type ruimte of gebouw of bepaalde beheersmaatregelen? Door onze analyses ontstaat uiteindelijk een soort best practice. Nu is dat allemaal niet bekend en wordt bij elk gebouw apart bekeken wat er gebeurt.”

STORINGEN VERHELPEN

Bij Croonwolter&dros worden monteurs opgeleid om met Gooee te gaan werken en zij hebben al enige praktijkervaring. Ambachtsheer: “Minstens de helft van alle storingen bestaat uit onzinnige conflicten in een gebouwbeheersysteem. Die kunnen we voortaan vanaf een afstand makkelijker reduceren, zonder dat er een monteur naar toe moet. Gebouwen veranderen tijdens hun levensduur van indeling en functie, waardoor veel kennis verloren gaat van de aanwezige systemen. Daarom is het beter om voor de open source-technologie van Gooee te kiezen.”

Kemeling: “We vergelijken onszelf het liefst met een onafhankelijk platform als Android, dat alle data op een plek samenbrengt en waaromheen hard- en softwareontwikkelaars hun oplossingen kunnen bouwen.” Lokhorst vult aan: “Nu is bijna niets geïntegreerd, terwijl er met Gooee veel meer samenwerking mogelijk is. Zo creëer je pas echt meerwaarde.”

LANCERING OP BUILDING HOLLAND

HumbleBuildings, de adviserende- en begeleidende partner, en Croonwolter&dros, de installatie- en adviserende partner, zijn op dit moment de eerste grote launching partners van Gooee in Nederland. Daarnaast verschijnt Gooee met nog meer grote partners op Building Holland, zoals CBRE, Dell en Intel. Kemeling tot slot: “Wij hebben in Nederland enkele bekende ultra smart buildings doorgelicht en kwamen apparaten tegen die helemaal niet smart waren. Diverse zaken waren toch met de hand aan elkaar geknoopt. Met Gooee wordt een gebouw pas echt digitaal. De lampen van nu zijn bij wijze van spreken te vergelijken met een simpele Nokia uit 1990. Uiteindelijk krijgen we lampen die lijken op de smartphones van nu, waarmee je honderden dingen kunt doen.”

 OVER GOOEE

Gooee heeft een integraal IoT Building Intelligence Platform ontwikkeld dat gebouwbeheersing, communicatie, sensoring en datagegevens combineert. De vastgoedportefeuilles van huurders, facilitair managers en gebouweigenaren worden wereldwijd verbonden voor continu inzicht in real-time gegevens en rapportages. Deze platformtoepassing levert economische en operationele voordelen op door anders om te gaan met de infrastructuur en de gegevens van een gebouw op basis van software-gebaseerde oplossingen. Meer info: https://gooee.com/the-future-is-humble.