Creating an identity for buildings!

We verbinden, engineeren en monitoren materiaaltoepassingen bij realisatie, transformatie en exploitatie van vastgoed. 

In een bouwwereld die aan snelle veranderingen onderhevig is, dienen wij op een andere manier naar het bouw- en installatieproces te kijken. Doordat onze mensen continu de actualiteiten volgen en bruggen bouwen tussen de diverse disciplines ben jij altijd verzekerd van een optimaal advies. Wij ondersteunen in de vervaardiging van de juridische, bouwkundige en installatietechnische onderdelen van het gebouwcontract. 

Jij kunt bij ons terecht voor alle vraagstukken rondom het nieuwbouwen, herbestemmen, revitaliseren en verduurzamen van uw vastgoed. Wij adviseren vanaf de initiatiefase en doorlopen het gehele ontwerptraject vanaf de Schetsontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO), Bestek, Aanbestedingsbegeleiding tot en met Uitvoeringsbegeleiding.  

Iets om op terug te vallen tijdens elke vastgoed reis

Wij monitoren al onze projecten tot één jaar na oplevering, zo weten we zeker dat het gebouw en de installaties datgene doen wat we samen ontworpen hebben. Praktijk is net zo belangrijk als theorie. Door in het ontwerptraject al rekening te houden met alle duurzame en circulaire aspecten, creëren wij samen een circulaire toekomst van een gebouw.  

Circulaire aanpak

Het creëren een circulaire toekomst door materialen in een opeenvolgende levenscycli te blijven gebruiken. Met circulair bouwen en een multicyclische gedachtegang – op zowel materiaalniveau als gebouwfunctie – circuleren we waarde op verschillende niveaus. Denk hierbij aan materiaal, financieel, ecologisch en organisatorisch. 

Data As A Service

Ons uitgangspunt is om voor ieder gebouw een passende circulaire strategie toe te passen die aansluit bij het vraagstuk. Om tot gewenste oplossingen van allerlei vastgoedvraagstukken te komen gebruiken we onze tools en circulaire diensten waarbij we Data As A Service als uitgangspunt gebruiken. 

Met inzet van onze functies engineeren en registreren we de materialen en toepassingen gedurende de levensduur van uw vastgoed op basis van onder andere financiële waarde, herkomst, levensduur en kwaliteit.  

In alle fasen van het proces van de diverse functies borgen we de eindproducten in HUMBLE, op deze wijze kan jij ten alle tijden vanuit het gebouwdossier de voor jou relevante en actuele informatie benaderen. Je hebt nu een vraag? Benader onze Advies Builders in de direct Chat functie!

Heb je vragen over Advies?
Edwin helpt je graag verder!

Neem gerust vrijblijvend contact met Edwin op.
Zijn we niet bereikbaar? Start een conversatie via onze chat.

Deze klanten kozen ook voor advies

Advies

Wij zijn trots op onze klanten!

Professioneel, technisch of gewoon praktisch, wij zullen jouw doelen altijd hoog in het vaandel houden…

Project NEN2767 inspecties VU Amsterdam
Project Duurzaam wonen in Bloemendal Barneveld!
Project Verduurzamingsadvies rijksmonument Rokin 102 in hartje Amsterdam!
Project Oud, nieuw en groen ontmoeten elkaar hier..
Project Haagse Hoge torens vol groene glorie..
Project Lincoln Park
Project Van een decentrale naar een centrale organisatie gaan
Project Inspecties De Schelderadarketen
Project Voorkeursleverancier voor Unica
Project Ventilatiecheck scholen Morgenwijzer