Humble is een online applicatie. Als gebouwbeheerder, facilitair manager of onderhoudspartij wil je inzicht hebben in risico’s en wettelijke verplichtingen en direct weten hoe het staat met het gebouwonderhoud. En nog belangrijker, de veiligheid van jouw gebouw.

Humble is een tool dat onder andere in het onderwijs, zorg en utiliteit van toegevoegde waarde is voor het borgen van alle wettelijke verplichtingen op elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en bouwkundig niveau.

Alle elementen binnen jouw gebouw kunnen automatisch getoetst worden op wettelijke verplichtingen. Binnen Humble kan je volgens de NEN 2767 methodiek alle technische gegevens van jouw elementen inventariseren en categoriseren. Zo weet jij precies wat de staat is van het pand en alle elementen. De MJOP module geeft de mogelijkheid om snel de onderhoudskosten en vervangingskosten inzichtelijk te maken. De dynamisch module geeft jou de kans om snel en overzichtelijke verschillende scenario’s te generen waardoor jij optimaal gebruik kan maken van jouw budget.

Met Humble weet je in één oogopslag hoe jij ervoor staat met jouw gebouw. Zoals de onderhoudskosten voor de komende jaren, de status van legionella beheersmaatregelen, wettelijke eisen en risico-inventarisatie en evaluaties.

Website