Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe HumbleBuildings met uw gegevens omgaat.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

HumbleBuildings kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HumbleBuildings, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HumbleBuildings verstrekt. HumbleBuildings kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

2. MET WELK DOEL WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT?

 • HumbleBuildings verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
 • HumbleBuildings kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening;
 • Aanmeldingen voor events;
 • Versturen van nieuwsbrieven;
 • In behandeling nemen van vragen en klachten;
 • Het doen van een klanttevredenheidsonderzoek.

3. HOE LANG HUMBLEBUILDINGS GEGEVENS BEWAART

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

HumbleBuildings verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij kunnen de persoonsgegevens van u delen met:

 • Opdrachtgevers of samenwerkingspartners of klanten van HumbleBuildings;
 • Onderneming(en) binnen het HumbleBuildings-concern;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van HumbleBuildings diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers. HumbleBuildings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Op de website van HumbleBuildings worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, HumbleBuildings gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HumbleBuildings gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

6. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@humblebuildings.com. HumbleBuildings zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. BEVEILIGEN

HumbleBuildings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HumbleBuildings maakt uiteraard gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

9. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 01-10-2018.

10. CONTACT / VRAGEN

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HumbleBuildings verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HumbleBuildings op via privacy@humblebuildings.com.

HumbleBuildings is als volgt te bereiken:

Postadres: Pythagoraslaan 101 3584BB Utrecht

Vestigingsadres: Pythagoraslaan 101 3584BB Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67942873

Telefoon:
+31 (0)30 20 90 995

E-mailadres: info@humblebuildings.com

Hoe begin jij met digitaliseren?

Grip en 1 overzicht met Humble Software

www.humble-online.com