Creating an identity for buildings

We horen het steeds meer om ons heen; word je bewust van de wijze waarop je met grondstoffen omgaat. Onze opdrachtgevers worden in de nabije toekomst afgerekend op de toepassing van materialen en de impact hiervan. Zij zullen bewust om moeten gaan met de toepassing van materialen en prestaties van de gebouwen. Het is een wettelijke verplichting de reductie van de milieubelasting inzichtelijk te maken. De correcte registratie is het belang van de opdrachtgever en de gebruikers.

Mandel Circular Buildings maakt jouw projectdossier inzichtelijk en financieel meetbaar. Wij focussen ons op het engineren en monitoren van materiaaltoepassingen ten behoeve van realisatie, transformatie en exploitatie. Met onze producten worden de materialen waar gewenst gedurende de levensduur van een gebouw geregistreerd op basis van onder andere financiƫle waarde, herkomst, levensduur en kwaliteit.

Samen met onze strategisch partners bouwen wij de bruggen tussen de verschillende projectgebonden disciplines en ben jij in controle over jouw vastgoed.

Website