Gebruik die data!
06-10-2021

Een vastgoedeigenaar wil rendement en meerwaarde creëren op zijn vastgoed. En dus wil hij installaties die optimaal functioneren. Hoe een installateur dit realiseert, is aan hem. Dat hij hiervoor de data gebruikt die installaties dagelijks produceren, lijkt logisch. Toch laten veel installateurs juist deze informatiebron onbenut. Een gemiste kans.    

Ik heb het al vaker geroepen vanaf deze positie: veel installateurs weten niet exact hoe de vastgoedwereld denkt en opereert. Dat is niet alleen opmerkelijk en vreemd – omdat de meeste installateurs voor hun broodwinning toch afhankelijk van ze zijn – het is ook niet slim, want hoe weet je nou wat goed is voor de ander, als je geen of onvoldoende kennis van zijn situatie hebt? Het gevolg van deze onwetendheid is dat menig installateur het in de samenwerking vooral zoekt in technische details en omvangrijke onderhoudsplannen, terwijl de vastgoedeigenaar uitsluitend geïnteresseerd is rendement en meerwaarde van zijn pand. Voor dit laatste zijn data van onder meer de installaties cruciaal. Data die – als t goed is – de installateur genereert, beheert, functioneel benut en ontsluit.

Nulmeting

Als ’t goed is…, helaas doen de meeste installateurs echter bar weinig met deze data. Ja, de aanzet – met een nulmeting – is altijd indrukwekkend, maar dan? In plaats van deze gegevens over een langere periode actueel te beheren en tijdig te benutten bij preventief onderhoud, werken de meeste installateurs met een kant-en-klaar onderhoudsplan dat bij de opdrachtgunning al reeds is ontwikkeld. De enige inspanning voor hen zit ‘m in het afvinken van punten en lijstjes: wel zo gemakkelijk. De grootste teleurstelling voor de vastgoedbeheerder volgt echter bij het einde van het contract, als hij wil switchen van installateur en naar de jarenlange data vraagt van zijn installaties. Opeens blijkt het ‘lastig’ te zijn al deze gegevens boven tafel te krijgen. Of nog erger: de data zijn er wel, maar het lukt de installateur niet om ze te ontsluiten.

Eigendom

Vooral dit laatste stuit mij tegen de borst: al is het maar omdat deze data niet van de installateur zijn, maar van het pand – en dus van de vastgoedeigenaar. De installateur heeft ze uitsluitend tijdelijk ‘in leen’; hij mag – of eigenlijk moet – ze gebruiken om de installaties optimaal te laten functioneren, daar wordt-ie voor betaald. Het eigendom van deze data blijft echter bij de beheerder. En als eigenaar heeft hij dus het recht om ze op te vragen en in te zien wanneer hij dat wil. Als veel installateurs er vervolgens niet in slagen deze data te inventariseren en snel zichtbaar te maken, is dat niet alleen kwalijk; het is vooral een gemiste kans. Want juist deze data geven de installateur de ‘tools’  om dat rendement te realiseren en die meerwaarde voor de vastgoedeigenaar. Want daar gaat het hem om, beste installateur!

Gerard Lokhorst

Bron: blog Installatietotaal