Het Amvest Living & Care Fund kiest voor Humble!  
25-10-2019

De kracht van samenwerken. Naast Mandèl Circular Buildings en DuurzaamGebouw is nu ook Humble onderdeel geworden van de intensieve samenwerking met het Amvest Living & Care Fund (AL&C Fund).

Van investeerders, locatiemanagers tot eigen medewerkers. Humble helpt alle stakeholders van het AL&C Fund bij het overzichtelijk aantonen of alle locaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die voor deze locatie(s) van toepassing zijn. 

Amvest is een grote partij (lees: eind 2018 circa 20.000 woningen; waarde > 5,3 miljard euro) en realiseert zorgwoningen in heel Nederland. Samen met zorgondernemers ontwikkelt Amvest vernieuwende zorgconcepten. Het AL&C Fund investeert in zorgwoningen voor ouderen in Nederland. Samen met zorgondernemers ontwikkelt Amvest vernieuwende zorgconcepten.  

Het AL&C Fund heeft een brede duurzaamheidstrategie. Ze realiseren energiezuinige zorggebouwen en maatschappelijke impact door het creëren van een fijne woonomgeving voor ouderen. Persoonlijke hoogwaardige zorg is hierbij het uitgangspunt. Het fonds is in 2018 aangemerkt als ‘Green Star’ met de hoogst haalbare 5 sterren in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).   

HumbleBuildings ondersteunt op een aantal niveaus. Van ondersteuning bij de ontwikkeling van de zorgwoningen door Mandèl Circular Buildings tot de periodieke NEN 2767 inspecties door DuurzaamGebouw. Sinds september is Humble aan deze samenwerkingspalet toegevoegd!  

De Technisch Manager van AL&C en het Humbleteam ondersteunt de locatiemanager van de zorgwoningen om alle bewijsstukken vast te leggen en te borgen. Er kan op ieder moment worden getoetst of de locatie voldoet aan de eisen. Niet alleen door de Amvest medewerkers, maar ook door de bevoegde uitvoerende overheidsdiensten, en uiteraard de locatiemanagers naar haar medewerkers en cliënten. Humble biedt iedere gebruiker de informatie die van toepassing is: van concrete actielijsten om af te handelen, tot dashboards om de huidige en toekomstige status te bekijken. Daarmee zijn alle betrokken stakeholders in control.  

We gaan een mooie toekomst tegemoet met AL&C waarin we bijdragen aan mooie duurzame woonomgeving voor ouderen. Precies de generatie die een steuntje in de rug verdiend 

 De kracht van samenwerken.