Het vervolg, in Curaçao
19-12-2019

15 november was het zover. Het nieuwe HNO ziekenhuis is officieel in gebruik genomen!

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder sinds ons laatste interview met Martijn den Hertog. Tijd voor een update!

“De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Zo is het nieuwe ziekenhuis officieel geopend! Alle patiënten zijn middels een tijdelijke verbinding overgeplaatst naar het nieuwe ziekenhuis. Curaçao Medical Center (CMC) is één van de interventies waarmee Curaçao een verbeterslag wil realiseren in de lokale geïntegreerde zorg (met oog op regionale uitbereiding). Met de ultramoderne inrichting en het geweldige eindresultaat ben ik overtuigd dat ze deze verbeterslag daadwerkelijk gaan realiseren!”

De maanden vliegen voorbij
“Inmiddels zijn we drie maanden verder. De Vastgoed en Beheer afdeling begint steeds meer vorm te krijgen en dit proces is nog steeds in volle gang. We hebben met diverse leveranciers afspraken gemaakt en/of contracten afgesloten over het onderhoud van het gebouw om de storingsopvolging en de kwaliteit optimaal te borgen. Processen zijn belangrijke aspecten om een systeem tot een succes te maken. Daarom brengen we nu de processen in de praktijk. Zo is het voor iedereen helder hoe hiermee gewerkt kan worden. Voor de komende periode richten ons op het verder inrichten van de systemen en het optimaliseren van de processen gericht op het vastgoedbeheer. Kortom: ik ga een mooie periode tegemoet op het prachtige eiland”.

Extra rondje voor het goede doel

”Naast het werken is er nog genoeg tijd over voor ontspanning en leuke activiteiten. Eind november heb ik 10 km gelopen op het evenement van de KLM marathon. De warme temperaturen en het gebrek aan trainen maakte het niet makkelijk. Maar het was mijn geploeter zeker waard!
Daarnaast heb ik samen met mijn vriendin de organisatie Kids For Corals geholpen. Een organisatie met als doel: ons bewustzijn te vergroten over de onderwaterwereld op Curaçao en het bijbrengen van snorkeltechnieken voor kinderen. Hierbij volgen de kinderen van diverse lokale basisscholen een theorieles, drie praktijklessen en een praktijkexamen. Uiteraard wordt dit bij een voldoende bestempeld met een certificaat!”

Wordt vervolgd!

Klik hier voor meer informatie over het HNO project.