In gesprek met Paul Scholten, Livio
01-07-2019

De zorgsector is gedwongen om te veranderen en te zoeken naar nieuwe oplossingen die aansluiten bij de situatie: de aanstormende vergrijzingsgolf, de ‘ontgroening’ van zorgmedewerkers en de onophoudelijke stroom overheidsmaatregelen. De komende vier jaar heeft alleen al de ouderenzorg bijna 50% meer medewerkers nodig om de vergrijzing en de ontgroening van de zorgmedewerkers op te vangen. Gelukkig is er veel mogelijk wanneer je op een creatieve manier aan de slag gaat.

Paul Scholten, Concern Manager Real Estate and Facilities van Livio spreekt met kennis van zaken. Livio houdt zich vanuit 41 locaties bezig met zorg, wonen en gezondheid. Het gaat daarbij vooral om zorg bij cliënt​en thuis, verpleeghuiszorg, zorg in beschermde woonvormen en zorg voor lichamelijk gehandicapten. Die 41 locaties variëren van grootschalig tot kleinere speciale woonvormen.

Voor Paul Scholten is het binden en boeien van mensen om bij Livio te blijven werken een actueel thema. En ook de vraag hoe dat integreert met de bedrijfsvoering. Als vastgoedspecialist ziet hij HumbleBuildings daarbij als een strategische partner.

Hoe heb jij HumbleBuildings ontdekt?

“Vastgoed is een van mijn aandachtsgebieden en daardoor ken ik HumbleBuildings goed. Om grip te krijgen op gebouwonderhoud zochten wij destijds naar een systeem dat ons kan helpen bij het maken van zorgvuldige en professionele risicoanalyses, en dat deze bovendien kan vertalen in onderhoudsplannen. Wij kwamen erachter dat we heel veel dingen goed deden, maar dat we nog niet alles precies wisten van gebouwonderhoud en de risico’s die het onderhoud met zich meebrengt. Denk aan installatierisico’s, NEN-normeringen, C-keuringen. Zijn we volledig in control?”

Waarom koos je voor HumbleBuildings?

“Uit ons marktonderzoek kwam Humble als beste naar voren. Een online gebouwdossier met alle risico’s in beeld, waarbij bovendien sprake is van een zeer dynamisch en digitaal onderhoudsplan. Toen ik hoorde dat ook ziekenhuizen dit systeem gebruiken, dacht ik: als ze ermee werken in een operatiekamer met dure apparatuur en grote risico’s, dan kunnen we dat systeem wellicht ook bij ons toepassen.

Het dynamische onderhoudsplan is gekoppeld aan een risicoanalyse, en die is weer gekoppeld aan de inspecties. Zo ontstaat er een regelkring van plan, do, check, act. Daarmee hebben wij ons onderhoud en onze veiligheid geborgd en de vertaling gemaakt naar de bedrijfsvoering, en dat vervolgens geïmplementeerd.

Op grond daarvan – tel de inspecties en data-analyses hierbij op – ontvangen wij updates. Deze continu bewaakte updates worden gekoppeld aan investeringen en meerjarenonderhoudsplannen. Op basis van deze informatie weet het dynamische systeem wanneer er bijvoorbeeld een inspectie gaat komen, zoals van de brandweer of veiligheidsdiensten. Wij kunnen te allen tijde aantonen dat we volledig in control zijn. Ooit begonnen als leverancier, is HumbleBuildings inmiddels uitgegroeid tot onze partner op het gebied van duurzaamheid en risicomanagement.”

Heeft dat sindsdien nieuwe inzichten opgeleverd?

“We hebben meer inzicht en meer sturing op risico’s. De risico-eliminaties zijn dus groter en we kunnen sneller de slag maken om te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan het dak. We kijken nu gelijk naar de isolatiewaarde van het dak, hoeveel isolatie voegen we toe, is het dak gereed voor pv-panelen, plaatsen we een warmtepomp, en hoe ziet dat er dan uit? Dat zijn uitvoerende vraagstukken, maar wel vanuit een integrale gedachte.”

‘Duurzaam’ is een van jullie thema’s. Welke thema’s zijn nog meer actueel binnen de zorgsector?

“Ook werkplezier, omgeving, uitstraling, werkomgeving en intern werkbeleid zijn erg belangrijk geworden in de zorg. Hoe ziet een ideale werkomgeving eruit? En hoe geef je die vorm? Het draait niet alleen om het plaatje naar buiten toe. Het gaat ook over de klimatologische omstandigheden. Het is een cirkel die je met elkaar sluit, en dat vraagt om een andere manier van denken, inrichten en faciliteren. HumbleBuildings helpt ons om dat geïntegreerd aan te pakken.”

Heb je een voorbeeld?

“We hebben een nieuwe energieneutrale locatie ontwikkeld in Haaksbergen: het nieuwe Wiedenhof. Daarmee zijn we het eerste energieneutrale verpleeghuis in de markt. Met dit concept van verpleeghuis vertaald naar vastgoed, duurzaamheid en werkomgeving zijn we uitgeroepen tot koploper in de zorg. We hebben gekeken naar werkomgevingen in allerlei vormen. Hoe willen mensen (samen)werken, elkaar ontmoeten en waar voegen we de beleving toe? Dit hele concept is in samenwerking met HumbleBuildings ontwikkeld. Gezamenlijk hebben we gekeken naar de verdere uitwerking, welke gevolgen dat heeft voor het werkplekbeleid en hoe dat past in het kader van duurzaamheid en duurzaam werken.

We hebben een mooi project neergezet, met de gewenste beleving. In de zorg moeten we met steeds minder vierkante meters werken. Met de opkomst van verschillende moderne technieken verspreiden de werkgebieden zich. We kunnen bijvoorbeeld administratie afhandelen in het appartement van de bewoners, we hebben zusterposten vervangen door grand cafés, stamtafels of andere sociale werkplekken. We hebben bewust gekozen voor werkplekken te midden van cliënten en bewoners. Vanwege het afnemende aantal zorgmedewerkers willen we hen zoveel mogelijk een plek geven in het zicht van de bewoners. Zo lossen we het probleem op een creatieve manier op.”

Er wordt soms beweerd dat de zorgsector zich langzamer ontwikkelt dan de andere sectoren. Klopt dat nog wel?

“Ik denk dat de zorgsector op dit moment vooroploopt. Vooral met domoticasystemen en registratiesystemen. Door de snelle instroom van nieuwe bewoners en de uitstroom van medewerkers heeft de hele sector een inhaalslag moeten maken om sneller te komen tot innovatieve systemen en een gecontroleerde bedrijfsvoering. Op de nieuwe locatie kijken we in de tweede fase of slimme verlichting bij ons past. In de pilotfase zal blijken of Gooee iets voor ons kan betekenen. Mensen op hogere leeftijd voelen zich vaak het prettigst in een omgeving die lijkt op wat ze kennen uit het verleden. Voor onder andere verlichting kijken we dan ook hoe we de sfeer kunnen laten overeenkomen met die van vroeger.”