In gesprek met Julian Loef
11-12-2019

Heb jij het weleens geprobeerd? Het woord circulariteit in een paar woorden te beschrijven? Lastig he? We begrijpen heel goed dat dit een moeilijke vraag is. Officieel zijn er maar liefst 164 verschillende definities voor deze term.

Daarom hebben wij aan ‘onze’ expert op het gebied van circulariteit gevraagd hoe hij dit zou beschrijven. Julian Loef, Adviseur Circulair Vastgoed, bij Mandèl Circular Buildings (hierna: Mandèl) heeft zich de afgelopen jaren verdiept in circulariteit. Twee jaar geleden maakte HumbleBuildings kennis met Julian. Vol passie en enthousiasme startte hij zijn stage bij DuurzaamGebouw als Researcher Policy & Real Estate Management en vulde zijn tweede stageperiode in met een Masteronderzoek naar de projectontwikkeling van circulair vastgoed en in deeltijd als Adviseur Duurzaam en Circulair Vastgoed. Direct na zijn stageperiode is Julian bij Mandèl in dienst getreden.

Vertel eens wat meer over jezelf?

“Het afgelopen jaar heb ik mij vooral gefocust op hoe wij als organisatie meer met circulair bouwen kunnen doen. Circulair bouwen is essentieel voor de toekomst. Aangezien de energiebesparende maatregelen niet voldoende zijn om de CO2 uitstoot te reduceren en de doelstelling van de overheid te halen, is het van groot belang dat we hier met zijn allen meer aandacht aan besteden. De bouw- en vastgoedsector en de toeleveranciers produceren samen veel afval. Onze doelstellig is deze stroom zoveel als mogelijk te beperken. We zullen onze bouwmethoden onder de loep moeten nemen als we een toekomstbestendige leefomgeving willen creëren.”

Wat maakt Mandèl uniek?

We leveren diverse adviesdiensten. Hierbij richten we ons op onder andere op het minimaliseren van de milieu-impact van een gebouw. We maken onder andere gebruik van hernieuwbare grondstoffen en gaan op zoek naar zoveel mogelijk secundaire grondstoffen binnen de opgave. Zo richten we ons onder andere op de impact van de gebruikte hernieuwbare grondstoffen, en de hoeveelheid uitgestoten Co2. Van grondstof tot verwerking in een gebouw. Op basis van deze ingrediënten adviseren we onze opdrachtgevers hoe zij op een andere manier duurzamer kunnen bouwen.

Een andere belangrijke pijler in het reduceren van de milieu-impact heeft betrekking op de industrie. De leveranciers van vandaag hebben een enorme impact op de Co2-uitstoot van een gebouw. Zolang leveranciers hun assortiment niet uitbreiden met duurzamere producten, vertraagt dit de duurzaamheidstransitie en blijft de huidige vraag en aanbod onveranderd. Wat wij op dit moment doen is uniek. We monitoren de keten.”

Hoe versterken Mandèl en HumbleBuildings elkaar?

Vaak wordt Mandèl ingeschakeld bij de initiatieffase van een project. Net als bij onze andere diensten zoals vastgoedeconomie, contractvorming, procesbewaking en contractbeheer is de samenwerking met HumbleBuildings uniek. HumbleBuildings focust zich grotendeels op de installatietechniek, inspecties en energieprestaties. Gezamenlijk bieden we onze diensten integraal aan. Vanaf het ontwerp tot aan het einde van de levenscyclus van een object. Vaak kunnen we door monitoring vooraf vrijgekomen materiaal opnieuw inzetten in de keten.

Op dit moment houd ik mij bezig met een aantal projecten waarbij we gebouwen inspecteren en de restwaarde van de toegepaste materialen in kaart brengen. Op basis van deze ‘materialensurveys’ kunnen we de milieu impact van een gebouw kwantificeren en wellicht inzetten bij waardebepalingen van bestaand vastgoed. Onze ambitie is om de restwaarde van de materialen vast te stellen op basis van een inspectie en de milieuwaarde hier digitaal aan te koppelen. We willen andere partijen motiveren om materiaal te gaan hergebruiken. Zo maken we direct de link met HumbleBuildings.”

Welk project heeft het meeste indruk achtergelaten?

Goeie vraag! Vergeleken met onze projecten in het verleden varen we momenteel een nieuwe koers. Gezien de ontwikkelingen in de markt experimenteren we op dit moment veel en hebben we veel uiteenlopende opdrachten.

Maar als ik dan toch moet kiezen, kies ik voor het Bruggegebouw project, gestart in september 2019. Dit is een samenwerking tussen Re-Use materials en Mandèl. Met behulp van een 3D laserscanner, inclusief de mogelijkheid tot het maken van een pointcloud, maken we een scan en koppelen we de circulariteitsdata aan een 3D- of BIM model. Deze data kunnen we te allen tijde oproepen en is tegelijkertijd direct bruikbaar voor zowel maatschappelijke als economische doeleinden wanneer onze opdrachtgever dit wenst.

En om af te sluiten, wat betekent circulariteit voor jou in een paar woorden?

Voor mij betekent circulariteit drie dingen:

1: Het beschermen van de milieukwaliteit.

2: Het beschermen van de grondstofvoorraden.

3: Het beschermen van functionele waarden, oftewel het hoogwaardig hergebruiken van materialen.

Julian Loef