Losse systemen en versnipperde data?
19-05-2022

Steeds meer installateurs ‘doen’ tegenwoordig aan beheer van data. Opmerkelijk, omdat het gros onvoldoende kennis op dit gebied bezit. En dus komt een aantal al gauw van een koude kermis thuis. Maar er zijn er ook die doormodderen met losse systemen en versnipperde data. En hun klanten maar denken dat ze de juiste keuzes maken gebaseerd op de juiste gegevens… .

In bijna iedere organisatie neemt de hoeveelheid data de laatste jaren fors toe. Logisch, omdat steeds meer databronnen in bedrijfssoftware en IT-systemen zijn toegevoegd. Bovendien communiceren we tegenwoordig overwegend via digitale kanalen, zoals netwerken en internet. Dat we als gevolg daarvan een berg data produceren is dus vanzelfsprekend, zoals het dat ook is dat we iets met deze data kunnen – en moeten – doen. Zo kun je – als je je databeheer op orde hebt – ‘waarde’ uit je data halen. Als ik mij beperk tot onze branche, gaat het dan vooral om relevante informatie over gebouwen en over installaties. Door data op de juiste manier te analyseren, ontdek je trends, ontstaan er nieuwe inzichten of leg je onopgemerkte verbanden. Hiermee kun je je bedrijfsprocessen nog verder optimaliseren, met een hoger rendement en lagere kosten.

Kinderschoenen

Helaas staat het beheer van dergelijke data in Nederland nog in de kinderschoenen. Niet omdat de ondersteuning in de vorm van adequate software-, of platforms op dit gebied ontbreken, maar omdat de meeste beheerders van deze data over het algemeen onvoldoende weten hoe ze dit soort informatie uit systemen moeten verzamelen en ontsluiten. Bovendien gaat het vaak om versnipperde data, omdat meerdere partijen – met meerdere losse systemen – erbij betrokken zijn. Jammer, want de roep om integraal databeheer bij eigenaren en gebruikers van een gebouw, wordt steeds luider.

DigiGo

Om hieraan tegemoet te komen, is eenheid en samenhang nodig; in het beheer van datasystemen, maar ook tussen bouw- en installatiebedrijven. Dat succesvol samenwerken de manier is om dergelijke stappen te maken, bewijst onder meer DigoGo. Dit gezamenlijke initiatief van branchegerelateerde bedrijven en overheid richt zich primair op de versnelde digitalisering en realisatie van de Gebouwde Omgeving in Nederland. DigiGo is daarbij het antwoord op de behoefte naar meer woningen en naar energieneutraal en circulair gerealiseerde bouwwerken.

Recht op hebben

Een dergelijk initiatief – maar dan gericht op het beheer van data – zou een logische vervolgstap kunnen – en misschien wel moeten – zijn. Hoe deze eruit komt te zien, is aan de branche. En wie daaraan mag deelnemen, idem. Maar dat er meer eenheid en samenhang moet komen in het beheer van data, is zo klaar als een klontje. Al is het maar om een einde te maken aan het gezwoeg van een aantal installateurs op dit gebied, maar ook om eigenaren en gebruikers van gebouwen de informatie te geven waar ze recht op hebben en op basis waarvan ze belangrijke keuzes maken.

Gerard Lokhorst

Bron: blog Installatietotaal