Professioneel beheer als exportproduct!
18-03-2024

Deed ik in mijn vorige column nog een oproep tot het professionaliseren van beheer en onderhoud, deze keer ga ik nog een stapje verder. Als dit uw business is, nodig ik u namelijk uit uw vizier ook op het buitenland te richten. Daar neemt de belangstelling voor professioneel en duurzaam beheer van systemen de laatste tijd sterk toe. Een ontwikkeling met kansen, als u ten minste van een buitenlands avontuur houdt en een beetje groot denkt!

Wij merken dat het aantal aanvragen vanuit het buitenland voor het opzetten van een professioneel beheerssysteem in kantoren en gebouwen, de laatste tijd fors toeneemt. Met name beheerders en vastgoedeigenaren uit België en Duitsland lijken datagestuurd beheer en onderhoud ontdekt te hebben en in het verlengde daarvan, ons ontdekt te hebben. Een positieve ontwikkeling. Om meerderen redenen.


Lauweren
Dat er zoveel animo is vanuit het buitenland, vertelt ons namelijk dat wij het in Nederland beter voor elkaar hebben, dat we op dit gebied zelfs een leidende positie bekleden. Dat is fijn om te weten, maar het is nog geen reden om op onze lauweren te gaan rusten. Die voorsprong die we hebben, komt namelijk ook omdat we in Nederland van oudsher gewend zijn onze systemen op efficiency en rendement in te richten. En om daarbij naar de korte-, maar vooral ook naar de (middel)lange termijn te kijken. In de ons omringende landen – ook Duitsland – werken ze daarentegen veel meer met jaarplanningen, die elke twaalf maanden opnieuw worden geaccordeerd. Ongeacht de feitelijke situatie.

Over de grens
Grip krijgen op de kosten en dus overzicht hebben op alle variabelen in een gebouw, is daar iets van de laatste tijd. En omdat er in België en Duitsland nauwelijks softwarepartijen bestaan die – vergelijkbaar aan ons – een online platform aanbieden voor beheer, zoeken deze bedrijven het nu over de grens. Daarbij is hun zoektocht gericht op specialisten die zowel met data overweg kunnen als in de uitvoering hun mannetje staan. En op dat snijvlak zitten de kansen voor Nederlandse ondernemers. Ook voor u?

Waterland
De sterk toenemende belangstelling vanuit het buitenland in Nederlandse bedrijven op dit gebied, kan wel eens uitgroeien tot een fraai exportproduct. Na ‘Nederland waterland’, hebben we dan straks ‘Nederland beheerland’, met tal van Dutch Specialists die aanvullend aan elkaar producten en diensten realiseren waarmee buitenlandse partijen grip krijgen op hun data en dus op hun beheer, en waarmee ze tevens een duurzaam beleid kunnen voeren op hun systemen. Klinkt dit u als (toekomst)muziek in de oren?
Laten we dit idee in ieder geval oppakken met de ons kenmerkende nuchterheid. We beginnen gewoon aan onze landsgrenzen en in bijvoorbeeld de Nederlandse overzeese gebieden. En van daaruit veroveren we dan de wereld. Deal?

Gerard Lokhorst

Bron: blog Installatietotaal