Samenwerken is beter dan wiel opnieuw uitvinden!
16-11-2021

Digitaal samenwerken vinden we lastig. Tot een andere conclusie kan ik niet komen als ik kijk naar hoe de meeste bedrijven in onze sector op dit gebied met elkaar omgaan. Terwijl we elkaar voor diverse processen toch hard nodig hebben – of goed kunnen gebruiken – doen we het bij voorkeur zelfstandig, zonder hulp of ondersteuning van anderen. Liever zelf het wiel opnieuw uitvinden dan afhankelijk zijn van een collega-bedrijf of leverancier. Is ’t wantrouwen? Is ’t ego? Het is vooral niet slim.  

1 + 1= 3. We weten het allemaal, en toch zie je een intensieve, digitale samenwerking tussen installateurs, beheerders en leveranciers in de praktijk maar zelden. Ja, als de omvang van het project of de urgentie ervan zo hoog is, dat ze bijna wel moeten. Maar anders?
Wat is dat toch? Vertrouwen we elkaar niet, voelen we ons niet gelijkwaardig? Denken we dat anderen er met onze data en kennis vandoor gaan? Of hebben we het idee dat we door digitaal met elkaar kennis uit te wisselen, onze zelfstandigheid verliezen en ons onderscheidend vermogen. Zijn we bang dat we dan niet of nauwelijks meer opvallen?

Kennisbedrijf

Of ligt er nog een andere reden aan ten grondslag: denken we het misschien zelf beter te weten? Achten wij ons als installateur best in staat om zelfstandig apps te bouwen en platformen voor digitale data-uitwisseling in het leven te roepen? Afgemeten aan de hoeveelheid apps die in de sector op dit terrein inmiddels rondscharrelen, lijkt het er inderdaad op dat tientallen installateurs inmiddels ook verstand hebben van de digitale hoed en de rand. Of dit ook zo is, betwijfel ik. Maar blijkbaar vinden we het leuk om zelf wielen opnieuw uit te vinden en ons naar buiten toe te afficheren als een kennisbedrijf van enige importantie.

Wie ben je? Wat kun je?

Ik kijk hoofdschuddend naar deze ontwikkeling. In mijn ogen zijn installateurs vooral praktijkspecialisten; experts die klanten met veel passie uit de brand helpen. Wat ze vaak minder goed kunnen is organiseren en beheren van data. Dat is logisch, want dat is een ander specialisme. Daar heb je dus ook anderen voor. Door je bij hen aan te sluiten – of je te verenigen – kun je je klanten deze dienst alsnog aanbieden. Dit zorgt niet alleen voor een bindende relatie met je klant, maar ook voor een blijvende, onafhankelijke positie.

Deze komt namelijk in gevaar als nieuwe, digitale initiatieven waarin huurders, installateurs en vastgoedbeheerders op een platform worden samengebracht, stevige voet aan de grond krijgen. Als dit gebeurt blijft er niet alleen weinig over van klantloyaliteit, maar wordt de rol van installateur ook nog eens gereduceerd tot ‘handjes-bedrijf’. Als de Uber van onze sector op staat hebben we met zijn allen een grote uitdaging op de manier zoals we nu samenwerken. Is dat de toekomst die u voor ogen heeft? Dat nooit, toch!

Gerard Lokhorst

Bron: blog Installatietotaal