Stop met voornemens maken en start vandaag!
26-01-2023

Zoals elk jaar vlogen de goede voornemens mij in de dagen na de jaarwisseling weer om de oren. Op menig feestje en receptie hoorde ik mensen weer allerlei dingen roepen als ‘meer bewegen’, ‘minder stressen’ en ‘geld besparen’. Wat een onzinnige traditie is dat toch. Al is het maar omdat onderzoek ons leert dat driekwart van de mensen die goede voornemens maakt, ze na amper twee weken alweer is vergeten!

In datzelfde onderzoek (van de ING) las ik trouwens dat slechts 8% erin slaagt de goede voornemens effectief en langdurig vol te houden! Dat is wel erg weinig. Hoe kan dat? Waarom lukt het ons niet gehoor te geven aan dit soort diepere verlangens? Vullen we het plan onvoldoende concreet in? We willen wel af van dat buikje, maar realiseren ons niet dat we dan 3x per week verplicht moeten fitnessen? En die opoffering… maandenlang!

Visie

Komt bovengenoemd voorbeeld uit de privésfeer, op ons werk – als medewerkers van ons bedrijf – maken we vergelijkbare voornemens. We noemen ze dan echter plannen, of nog beter gezegd: een visie. Waar willen we als onderneming over vijf of tien jaar staan, wat zijn dan onze speerpunten en wat is ons onderscheidend vermogen, waar verdienen we tegen die tijd onze boterham mee en hoe ziet de wereld er dan uit? Herkent u deze vragen? Ongetwijfeld, we proberen ze allemaal met enige regelmaat te beantwoorden. Maar is dit zinvol?

Natuurlijk, het is fijn – en zelfs noodzakelijk voor de meesten van ons – om enigszins grip te hebben op situaties, maar ook om een richting te hebben, om te weten waar je naar toe wilt. Maar als de praktijk de laatste jaren iets heeft bewezen, is het dat de wereld verandert. En snel ook. En dat onverwachte en hevige schommelingen eerder standaard zijn, dan een incident. Wat is dan de waarde van een plan of een voornemen?

VS

Ik was op dit gebied tot voor kort een ervaringsdeskundige: ook ik investeerde veel tijd in het ontwikkelen van allerlei wilde ideeën om klanten te verleiden. Omdat het leuk was en verstandig. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat verreweg de meeste plannen van de afgelopen jaren nooit zijn uitgekomen. Simpelweg omdat de urgentie van alledag mijn – en onze – aandacht nadrukkelijk vroeg. En kreeg. In de VS zijn ze om deze reden niet zo van de meerjarenplannen. Zij redeneren anders: vooruitkijken is goed, maar bij voorkeur niet verder dan het komende kwartaal. Zo’n periode is nog te overzien; alles wat daarna komt, is vooral koffiedik kijken. En hoewel wij in Europa dit meestal als een kortzichtige gedachtegang interpreteren, geloof ik juist in de kracht ervan: leef en handel bij de dag, anticipeer direct op schommelingen, pas je constant aan en wees wendbaar. Of anders gezegd: stop met voornemens maken en start vandaag.

Gerard Lokhorst

Bron: blog Installatietotaal