Werk aan de winkel! Het is nu of ’te laat’…
07-10-2020

Collega Nerma praat jou hierover bij: per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Zonder dit certificaat mag het niet verhuurd of verkocht worden. Van de 64.000 kantoren in Nederland, voldoet op dit moment slechts 34% aan deze verplichting. Meer dan 42.000 kantoren, oftewel 40 miljoen m2 nog niet! Kortom, er is werk aan de winkel! 

Misschien heb jij het voorbij zien komen, vorige maand publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze cijfers. De laatste keer dat zij dit hiervoor deed was een half jaar terug; toen had volgens hen 32% van alle kantoren een label c of beter. Dat is slechts 2% minder dan nu! Deze uiterst geringe stijging wijdt het RVO deels aan corona, aan het feit dat het bedrijfsleven op dit moment andere prioriteiten heeft. Maar als in 2023 alle label C-plichtige kantoren een groen label moeten hebben, dan moet het tempo de komende maanden fors omhoog. De tijd begint namelijk om meerdere redenen te dringen. 

Beperkt aanbod 

Zo is langer uitstel weinig verstandig omdat bijvoorbeeld het aantal EPA-gecertificeerde adviseurs redelijk beperkt is. En aangezien deze nodig zijn voor de afgifte van een energielabel, loop je als gebouweigenaar over een of twee jaar de kans straks achteraan te sluiten in de lange rij van wachtenden. Met alle nadelige gevolgen van dien, want als je dan ook nog eens maatregelen moet treffen voor het energielabel C, vis jij bij de uitvoering hiervan – als je een aannemer of installateur wilt inschakelen – om dezelfde reden wederom achter het net. En de wetgever is heel duidelijk: 1 januari 2023 is en blijft het! Op tijd handelen geeft rust.

Terugverdientijd   

Een andere reden om nu in actie te komen is ‘investeren versus terugverdienen’. Verduurzamen loont: tot deze conclusie komt ook de Universiteit van Maastricht in een recent onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met ING Real Estate. Volgens hen zijn energiezuinige kantoorpanden 9% meer waard en genereren ze zo’n 10% hogere huuropbrengst. Tegelijkertijd zegt het onderzoek dat investeringen in een kantoor met label C gemiddeld na vier jaar zijn terugverdiend. Als jij dus besluit dit jaar nog maatregelen te treffen, dan houd je er al in 2025 geld aan over. Wachten en uitstellen is dus ook bedrijfseconomisch niet slim!

Huurders 

Tot slot is er nog een derde reden. En dat zijn de huurders. Zij hebben de kantoren nu – maar straks door corona waarschijnlijk nog meer – voor het uitkiezen. Daarbij is hun vizier meer dan ooit gericht op comfort en prestaties. Zij zoeken een duurzaam kantoor dat energiezuinig is en waar het prettig – en veilig – is om in te werken en te verblijven. Minder dan dat is helaas snel te kaderen tot leegstand. 

Actie    

Wachten op de fatale datum van 1 januari 2023 is dus weinig verstandig. Slimmer is nu in actie te komen, een gecertificeerde adviseur te zoeken en in kaart te krijgen wat er nodig is om straks een aantrekkelijk kantoor aan te kunnen bieden. Wacht dus niet maar maak gebruik van de expertise die wij hierin in huis hebben. Tot snel? Ik help je hier alvast op weg.

Nerma Kadric

Deel jouw gedachten met ons over dit blog..