WTF: wat een hoeveelheid afkortingen!
01-08-2022

Communicatie is vaak de sleutel tot succes. Want als je elkaar begrijpt is de kans het grootste dat de uitkomst van je inspanningen het meest overeenkomt met de verwachtingen van de ander. En om elkaar te begrijpen is er taal, zijn er woorden en… heb je afkortingen. Zolang iedereen deze kent en begrijpt, is er niets aan de hand. Maar doen we dat: kent u ze allemaal, begrijpt u ze allemaal?

Afkortingen heb je in alle soorten en maten. We gebruiken ze als verkortingen van veel gebruikte woorden (bijv., blz, e.d.), maar ook als letterwoorden waarbij we de beginletters uitspreken als losse letters (NS, pc, sms). Afkortingen zijn er omdat ze kernachtig zijn: ze verwijzen kort en precies naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term. Dat is makkelijk. Ten minste, als iedereen weet waar de afkorting voor staat.

Het zijn niet alleen jonge mensen die op internet en sociale media een lawine aan nieuwe – en dus vaak onbekende – afkortingen over ons uitstorten. Ook volwassenen, actief in allerlei (technische-, of financiële) sectoren doen hier ijverig aan mee. Zo is het aantal afkortingen in de bouw- en installatiewereld, maar ook in onze wereld van de data gedreven vastgoed – en bij de absolute koploper op dit gebied: de overheid – de laatste jaren fors toegenomen. Je hebt tegenwoordig zowat een handleiding aan afkortingen nodig om te weten dat ze er zijn en waar ze voor staan.

Opbiechten

Heeft u zo’n handleiding? Ik niet. En dus geef ik toe onvoldoende op de hoogte te zijn van de betekenis van diverse (nieuwe)afkortingen in onze sector. Sterker nog: ik ga er zelfs van uit een aantal niet eens te kennen! Ben ik daarin uniek? Nee, veel mensen die ik dagelijks ontmoet hebben hetzelfde euvel. Met dit verschil…, niet iedereen biecht dit eerlijk op en vraagt om opheldering als afkortingen tijdens een gesprek te pas en te onpas worden gebruikt.

Dat de kans op misverstanden op deze manier levensgroot is, lijkt een logische conclusie. Als je elkaar niet begrijpt omdat je bijvoorbeeld onder EPBD iets anders verstaat dan je gesprekspartner, is dat vragen om problemen. Daarom doen we er als sector verstandig aan de hand in eigen boezem te steken: we gebruiken domweg te veel afkortingen. Als ik naar onze website surf, zie ik op de eerste de beste pagina deze afkortingen staan: RVB, BOEI, BENG, WENG, EP-W, VO en DMJOP. Begrijpt u ze?

WTF!

De oplossing is simpel: stop met het gebruik van al die (onnodige) afkortingen. Niet elk woord of woordcombinatie ’verdient’ een afkorting. Zeker niet als je bedenkt dat we ooit met afkortingen zijn begonnen om onze communicatie te vereenvoudigen en te vergemakkelijken. Nou, ik kan u een ding vertellen: deze stroom aan nieuwe (en onbekende) afkortingen doet eerder het tegendeel: what the fuck!

Gerard Lokhorst

Bron: blog Installatietotaal