Periode
2016
Klant
Rijksmuseum
Omvang
46.500 m2 BVO

Rijksmuseum Amsterdam Overheid

Per 1 januari 2017 draagt het Rijksvastgoedbedrijf alle onderhoudstaken over aan het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft onderzocht welk soort onderhoudscontracten het beste passen bij het beleid om een topmuseum te zijn en bij het primaire proces van het museum. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Rijksmuseum besloten om korte lijnen te hebben met de partijen die het onderhoud daadwerkelijk uitvoeren en om met die partijen inspanningsverplichtingen overeen te komen. Humble Tech is hier als onafhankelijke partij voor ingeschakeld.

Humble Tech heeft in opdracht van het Rijksmuseum meerdere bestekken opgesteld voor het preventief en correctief onderhoud van de technische installaties. De bestekken zijn opgesteld op basis van een inspanningscontract, waarbij ook zogenaamde kritische prestatie indicatoren zijn opgenomen.

 

Deel deze pagina