Periode
2007 - 2020
Klant
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Projectnaam
Assetmanagement voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

Assetmanagement voor Ziekenhuis Gelderse Vallei Zorg

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een modern ziekenhuis. Patiënten kunnen terecht voor bijna alle medische specialismen. Er zijn een groot aantal subspecialisaties en het ziekenhuis werkt samen met andere (zorg)organisaties. Zo levert Ziekenhuis Gelderse Vallei een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Ze vervult hiermee een belangrijke regionale functie. De afdeling techniek heeft in de afgelopen jaren verschillende organisatiestructuren gekend. Vanaf de ingebruikname van de ‘nieuwbouw’ in 2000 is een consortium verantwoordelijk geweest voor de onderhoudsafdeling. In 2007 is het complete onderhoud weer in eigen beheer gekomen en sindsdien is de samenwerking met DuurzaamGebouw begonnen.

Het is een breed palet aan werkzaamheden waarbij Asset Management continu de rode draad is. De afdeling techniek maakt gebruik van Infor EAM en behalve het functioneel beheer hiervan wordt de kennis van DuurzaamGebouw ingezet voor organisatie adviezen, procesoptimalisatie en informatie management. Vervolgens is er in 2018 gestart met het door ontwikkelen van het bestaande MJOP van het ziekenhuis naar een dynamisch MJOP gepresenteerd vanuit de HUMBLE software. Alle bestaande, maar ook toekomstige assets zullen via Infor EAM in HUMBLE terecht komen.

DuurzaamGebouw helpt bij het vertalen van de ambitie: kwaliteit en patiënt veiligheid, naar concrete plannen en is betrokken bij de daaruit voortkomende acties. Door de jarenlange ervaring die Ziekenhuis Gelderse Vallei met Duurzaamgebouw heeft, zien zij hen als een waardevolle kennisbron voor allerlei onderwerpen (vernieuwde wet- en regelgeving, legionellabeheer, voorraadbeheer) die laatste tien jaar voorbij zijn gekomen. Mede dankzij DuurzaamGebouw heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in de staat van hun gebouw en kunnen zij de organisatie sturen op basis van betrouwbare informatie. Hierdoor kunnen zij het kwaliteitsniveau hooghouden en dit geeft ze grip en vertrouwen!

Infor EAM feiten: 390.000 werkorders, 17.000 objecten, 37.000 artikelen, 36.000 inkooporders, 52.000 facturen en 4.200 documenten.

Assetmanagement on point voor Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Deel deze pagina