Periode
2015
Klant
Museum Boerhaave

Museum Boerhaave Leiden Overheid

In opdracht van museum Boerhaave te Leiden heeft Humble Tech een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en een planning van toekomstige vervangingsinvesteringen opgesteld.

Op verzoek van museum Boerhaave heeft Humble Tech vooruitlopend op de uit te voeren inspectie en op te stellen MJOP een globale raming opgesteld voor de toekomstige investeringen.

Deel deze pagina