Sturen op het verlagen van de environmental footprint van jouw gebouw?


W
ij kunnen in elk gewenst stadium van het project (SO, VO, DO) de milieuprestatie van u gebouw optimaliseren. Hoe eerder we meekijken (SO) des te beter we je kunnen adviseren. De meeste milieuwinst wordt in de vroege stadia van een project behaald is onze ervaring.  

 

Heb je vragen over One- Click- LCA Milieu Prestatie Gebouw optimalisatiestudies?
Jean-Pierre helpt je graag verder!

Neem gerust vrijblijvend contact met Jean-Pierre op.
Zijn we niet bereikbaar? Start een conversatie via onze chat.

Advies

Wij zijn trots op onze klanten!

Professioneel, technisch of gewoon praktisch, wij zullen jouw doelen altijd hoog in het vaandel houden…

Project Ventilatiecheck scholen Morgenwijzer
Project Haagse Hoge torens vol groene glorie..
Project NEN2767 inspecties VU Amsterdam
Project Verduurzamingsadvies rijksmonument Rokin 102 in hartje Amsterdam!
Project Voorkeursleverancier voor Unica
Project Holland Park
Project Oud, nieuw en groen ontmoeten elkaar hier..
Project Duurzaam wonen in Bloemendal Barneveld!
Project Van een decentrale naar een centrale organisatie gaan
Project Inspecties De Schelderadarketen