Hoe bepaal je de oppervlakte van jouw vastgoed? De NEN 2580 is een richtlijn die zorgt voor een eenduidige analyse van de werkelijke oppervlakte. Voor makelaars en woningcorporaties zijn metingen die voldoen aan deze richtlijn ideaal. Bovendien zijn correcte vierkante en kubieke meters van een woning- en utiliteitsbouw onmisbaar bij het ontwikkelen van een nieuw kantoorgebouw of bij het beheren van meerdere gebouwen. 

 Het bepalen van de correcte oppervlakten van een project is van groot belang in het ontwikkel-, ontwerp-, beheer-, verhuur- en verkoopproces. Tijdens deze fases zijn er verschillende stakeholders betrokken, die niet altijd dezelfde taal spreken. Om misvattingen te voorkomen en het project te bevorderen is de belangstelling voor de norm NEN 2580 groot. 

Deze methodiek voorkomt interpretatieverschillen over de te bepalen oppervlakten en inhouden. De uniforme en transparante wijze maakt vastgoed onderling beter vergelijkbaar en alle stakeholders uit de vastgoedsector spreken zo dezelfde taal over de vierkante meters. 

Onze adviseurs hebben veel ervaring in het uitvoeren van metingen volgens de NEN 2580. Ze zijn op de hoogte van alle eisen die de norm stelt bij het bepalen van de oppervlakte en inhoud van vastgoed. Bij de metingen wordt gewerkt volgens de definities die in de NEN 2580 zijn vastgelegd. De soorten oppervlakten zoals vermeld in een meetcertificaat zijn vaak het bruto vloeroppervlak (BVO), de gebruiksoppervlakte (GO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Deze waarden verwerken we in een meetcertificaat. Dit meetcertificaat geeft een helder en duidelijk beeld van de verschillende gegevens over oppervlakte en inhoud van uw vastgoed. Alle gegevens zijn gestandaardiseerd en geeft het meetcertificaat een objectief beeld van de inhouds- en oppervlaktewaarden. 

Heb je vragen over NEN2580?
Jean-Pierre helpt je graag verder!

Neem gerust vrijblijvend contact met Jean-Pierre op.
Zijn we niet bereikbaar? Start een conversatie via onze chat.

Advies

Wij zijn trots op onze klanten!

Professioneel, technisch of gewoon praktisch, wij zullen jouw doelen altijd hoog in het vaandel houden…

Project Van een decentrale naar een centrale organisatie gaan
Project Royal FloraHolland
Project Voorkeursleverancier voor Unica
Project Haagse Hoge torens vol groene glorie..
Project Inspecties De Schelderadarketen
Project Ventilatiecheck scholen Morgenwijzer
Project Holland Park
Project NEN2767 inspecties VU Amsterdam
Project Verduurzamingsadvies rijksmonument Rokin 102 in hartje Amsterdam!
Project Duurzaam wonen in Bloemendal Barneveld!