Meer dan ooit is een integraal advies over bouw- en installatiekosten kosten super waardevol

In een bouwwereld die aan snelle verandering onderhevig is, horen we ook op een andere manier naar het bouwproces te kijken. Klimaatveranderingen, beschikbaarheid van grondstoffen, marktomstandigheden, en evolutie van de regelgeving vragen om een andere aanpak en bouwmethoden. De wereld van bouwkosten en vastgoedeconomie is al langer een complex vakgebied. Door het volgen van de actualiteiten en het bouwen van bruggen tussen de verschillende disciplines, creëren we een sterke fundering om onze opdrachtgevers optimaal ondersteunen. 

Integraal Advies

Meer dan ooit is een integraal advies over bouw- en installatiekosten kosten waardevol. Deze kosten zijn een belangrijke parameter in de processen. Vanaf het eerste initiatief en gedurende de gehele levensduur van een object. Tijdens nieuwbouw, transformatie of sloop zijn dit essentiële gegevens, en voor het onderhouden en/of renoveren van vastgoed een vereist onderdeel.  

Bij een volledige opdracht vertalen we de invloeden uit het ontwerpproces in een Meer Jaren Onderhoudsbegroting. Dit is een onderdeel van ons online software platform HUMBLE waarin wettelijke kaders en conditiescores worden vastgelegd en toegankelijk zijn voor vastgoedeigenaren. 

Onze ingenieurs zijn bewust van het gehele proces en de gevolgen van alle beslissingen in het ontwerpproces voor de verdere exploitatie of total cost of ownership. Maar de meest belangrijke taak voor ons is: dat iedere beslissing die jij neemt over jouw vermogen of investeringen te verantwoorden is. 

Wij adviseren en begeleiden je in iedere fase: 

  • Bouwkostenramingen in elke fase van het project, van budgettering tot en met Technisch Ontwerp (TO) fase of exploitatiefase door het opstellen van een Meer Jaren Onderhoudsbegroting (MJOB) 
  • Evaluatie bouwkosten van een lopend project 
  • Budgetbewaking 
  • Kosten/baten analyse (stichtingskosten + opbrengsten) 
  • Bedrijfswaardeberekeningen 

 

 

Heb je vragen over Vastgoedeconomie?
Edwin helpt je graag verder!

Neem gerust vrijblijvend contact met Edwin op.
Zijn we niet bereikbaar? Start een conversatie via onze chat.

Advies

Wij zijn trots op onze klanten!

Professioneel, technisch of gewoon praktisch, wij zullen jouw doelen altijd hoog in het vaandel houden…

Project Holland Park
Project Oud, nieuw en groen ontmoeten elkaar hier..
Project Ventilatiecheck scholen Morgenwijzer
Project Verduurzamingsadvies rijksmonument Rokin 102 in hartje Amsterdam!
Project Lloyd Yard Rotterdam
Project Voorkeursleverancier voor Unica
Project Inspecties De Schelderadarketen
Project NEN2767 inspecties VU Amsterdam
Project Van een decentrale naar een centrale organisatie gaan
Project Duurzaam wonen in Bloemendal Barneveld!