Iedere vastgoedeigenaar heeft er mee te maken; de vaak onoverzichtelijke stroom aan wettelijke verplichtingen. Onze software geeft hiervan een duidelijk overzicht. Na het uitvoeren van stap 1 toetst onze software volledige automatisch welke wettelijke verplichtingen er binnen de diverse gebouwen in de portefeuille van toepassing zijn. Wijzigen er wettelijke verplichtingen of komen deze erbij dan zullen wij dit centraal doorvoeren en zal de software volledig automatisch met wijzigingsvoorstellen komen. 

Deze wettelijke verplichtingen worden omgezet in activiteiten die ook in de meerjarenbegroting en jaarplannen naar voren komen. Hierdoor voorkomt u dat er geen budget wordt gereserveerd. 

Samen met u als opdrachtgever bespreken we welke verplichtingen u aan welke leveranciers reeds uitbesteedt heeft, met deze informatie zorgen wij dat deze leveranciers hun bewijslast hiervoor digitaal bij ons aanleveren of mogelijk zelfs direct digitaal in HUMBLE verwerken/uploaden. Er zijn ook diverse wettelijke verplichtingen die wij volledig voor u uit handen kunnen nemen, denk hierbij aan NEN3140 / Legionella / Brandscans / Energielabels / EED-Audit / EML. In dat geval bieden wij u hiervoor een separaat voorstel aan waarin deze verplichtingen en bijbehorende kosten per locatie beschreven staan.
Als de wettelijke verplichtingen in ons systeem verwerkt zijn toetsen we of deze werkzaamheden correct zijn uitgevoerd en voeren we hiervoor een statuswijziging door in het systeem. 

Periodiek rapporteren wij aan u de voortgang van deze werkzaamheden en de actuele staat van de wettelijke verplichtingen. Waar zitten de risicos en aandachtspunten voor de komende periode? Uiteraard kunt u de voortgang ook zelf 24 uur per dag over uw gehele portefeuille digitaal volgen. 

Heb je vragen over CAAS – Compliance As A Service?
Edwin helpt je graag verder!

Neem gerust vrijblijvend contact met Edwin op.
Zijn we niet bereikbaar? Start een conversatie via onze chat.

Advies

Wij zijn trots op onze klanten!

Professioneel, technisch of gewoon praktisch, wij zullen jouw doelen altijd hoog in het vaandel houden…

Project Voorkeursleverancier voor Unica
Project Haagse Hoge torens vol groene glorie..
Project Duurzaam wonen in Bloemendal Barneveld!
Project Verduurzamingsadvies rijksmonument Rokin 102 in hartje Amsterdam!
Project Van een decentrale naar een centrale organisatie gaan
Project Holland Park
Project Ventilatiecheck scholen Morgenwijzer
Project Oud, nieuw en groen ontmoeten elkaar hier..
Project NEN2767 inspecties VU Amsterdam
Project Inspecties De Schelderadarketen